Artikelen

ZOLANG ONDERHOUD EEN TECHNISCHE VERANTWOORDELIJKHEID BLIJFT, WORDT VOORUITGANG BEPERKT.

We besteden in ons werk veel tijd aan het creëren van besef. Dit blijkt nodig te zijn, omdat de industrie vaak traditioneel werkt. Middels deze serie artikelen hopen we bij te dragen aan het creëren van besef.

Een van de meest belangrijke zaken is dat onderhoud vooral NIET alleen het werk is van de TD. Onderhouden beïnvloedt storingsgedrag. En dat heeft effect op kosten, veiligheid, milieu, stilstand, kwaliteit, …

Storingsgedrag wordt maar voor 30% beïnvloedt door technische installaties. 70% wordt beïnvloedt de het personeel zelf. Dat besef creëren kost tijd.

Goed onderhoud onderhoudt storingsgedrag.

Middels deze artikelen willen we de discussie hierover stimuleren. Hieronder ziet u de artikelen die reeds gepubliceerd zijn.