Artikel 17 van 20: Reliability Management Rapportages

Dit is artikel “Reliability Management Rapportages”, is deel 17 van een serie van 20 artikelen. Het wordt uitgegeven door Rik Plattel van het European Reliability Centre (ERC) B.V. Het volledige overzicht van artikelen is te vinden op www.ercbv.eu

Met Reliability Management (RM)-technieken managen we storingsgedrag dat effect heeft op kosten, kwaliteit, levering, veiligheid, milieu, etc. Met asset management leggen we de basis voor reliability management. Daarom is de rapportage voor RM anders. Naast de reguliere rapportage over aantallen storingen, de top5 en bijbehorende kosten, kunnen we ook rapporteren over functioneren en disfunctioneren. Het storingsgedrag aanpakken dat de oorzaak is van rendementsverliezen, is low hanging fruit waarmee snelle resultaten zijn te halen.

Storingsgedrag wordt beschreven in Object- en Process FMEA’s. Voor laag kritische systemen wordt storingsgedrag ook vastgelegd in Object FMECA’s. Met die FME(C)A’s ontwikkelen we onderhoudsconcepten die genest worden tot onderhoudsplannen die het onderhoudsprogramma in het CMMS updaten.

Onderhoudsconcepten en -plannen beïnvloeden dat storingsgedrag. Als het goed is, bevatten FME(C)A’s het actuele storingsgedrag, zodat onderhoudsplannen ook dit actuele storingsgedrag zo volledig mogelijk afdekken. Als dat niet het geval is, krijgen we te maken met ongeplande stops, extra kosten, leveringsproblemen, kwaliteitsissues, etc. Dat actuele storingsgedrag is dus belangrijk. MPE is hiervoor de belangrijkste KPI om dat te meten. MPE = Maintenance Plan Effectiveness. De MPE is het % storingsvormen en storingseffecten in een Object of Process FME(C)A dat actueel is.

Het actueel houden van FME(C)A’s is lastig. Maar onderhoudsplannen die het storingsgedrag slecht afdekken zijn dat ook. We zien dat de effectiviteit van de gemiddelde onderhoudsplannen die leveranciers adviseren maar tussen de 15-35% ligt. Dat is logisch, want het is vaak zo dat het niet de leverancier is die het proces bedient en onderhoudt. Omdat gemiddeld meer dan 70% van de procesverstoringen door mensen wordt veroorzaakt, is dat vaak niet opgenomen in traditionele onderhoudsplannen. De meeste onderhoudsplannen zijn nog gekoppeld aan assets en kostenplaatsen en niet aan het storingsgedrag ervan.

Die FME(C)A’s zijn uitermate belangrijk. We gebruiken de FME(C)A’s om:

 • het actuele storingsgedrag vast te leggen
 • oorzaken en oplossingen vast te leggen
 • nieuwe onderhoudsconcepten te ontwikkelen
 • bestaande onderhoudsconcepten te optimaliseren
 • de OEE te koppelen aan onderhoudsprogramma’s
 • te fungeren als kennisbank voor alle afdelingen die effect hebben op productie-rendementen
 • als e-learning-tool om actuele kennis te meten
 • een reservedelen-strategie op te zetten
 • storingen te melden
 • oplossingen terug te melden
 • root cause-analyses informatie op te slaan
 • 5x Why informatie op te slaan
 • PLC, SCADA, PRC, Internet4 data te koppelen
 • data analyses te kunnen doen
 • data mining analyses toe te passen
 • en nog veel meer…

Als FME(C)A’s actueel zijn, kun je meetbaar, verbeterbaar, verdedigbaar en realiseerbaar je productierendementen verbeteren. Met dynamische pareto’s zien we in één oogopslag welke storingsvormen welke functionele storingen veroorzaken die een negatief effect hebben op het functioneren (lees functies) van de processen. Dat is precies waar het om gaat: Als we alle functies van produceren onder controle hebben, functioneert het goed en zijn rendementen goed. Als processen niet goed functioneren, is dat de opdracht van alle betrokken afdelingen omdat öm te draaien en actueel storingsgedrag te stoppen.

Door gebruik te maken van een met OEE, met MPE en Dynamische Pareto’s, zijn we in staat in seconden te doorgronden waar wat fout gaat en waar de maintenance- en reliability- engineers hun focus op moeten leggen.

De Dynamische Pareto is een oplossing om direct inzage te krijgen in het functioneren en disfunctioneren van een hele productielocatie of van een deelproces. Je kunt inzoomen tot op storingsvormniveau. Het maakt gebruik van een kritikaliteitsanalyse waar het totale proces in is opgenomen. Het subproces “Aanvoertransport” bevat enkele functies die niet goed presteren. Door in te zoomen op die functies is snel een actueel overzicht te tonen van oorzaken die een slecht effect hadden op rendementen.

Door iedere maand van de bovenste drie subprocessen de bovenste drie functies te analyseren en FME(C)A’s te actualiseren, zijn actuele onderhoudsplannen te maken die iedere procesverstoring gaan onderhouden die effect heeft op rendementen. Op deze wijze pak je low hanging fruit direct aan op functioneel niveau en wordt onderhoud gericht op iedere factor die effect heeft op rendementen.

Zo lang onderhoud een technische verantwoordelijkheid blijft, wordt vooruitgang beperkt. Onderhoud is immers de verantwoording van iedere afdeling die invloed heeft op storingsgedrag.

Dit artikel is nr. 17 van de 20 artikelen die worden aangeboden door European Reliability Centre (ERC) B.V. ERC is gespecialiseerd in trainingen en software voor maintenance en reliability engineers. ERC richt zich vooral op productiebedrijven die het storingsgedrag van hun productieproces willen verbeteren, met als doel kosten te verlagen en beschikbaarheid, betrouwbaarheid en effectiviteit te vergroten.

Op www.ercbv.eu zijn alle artikelen te vinden en is informatie over alle trainingen beschikbaar.

European Reliability Centre (ERC) B.V.
Vlietskade 1011
4241 WD ARKEL

www.ercbv.eu / info@ercbv.eu / +31 (0)184600988