RCM certificering

Reliability Centered Maintenance (RCM) is een methodiek om het storingsgedrag van complexe processen te beheersen. RCM wordt vooral gebruikt om onderhoudsprogramma’s te maken voor kritische systemen. RCM resulteert in een onderhoudsconcept dat het actuele storingsgedrag afdekt. Dat storingsgedrag wordt door RCM beschreven in een Process FMEA (Failure Mode Effect Analysis). De FMEA wordt gebruikt om het onderhoudsconcept te ontwikkelen. Dat concept is een concept en nog niet af. Het onderhoudsconcept moet worden genest tot een onderhoudsplan om het onderhoudsprogramma in uw CMMS te upgraden.

RCM is wereldwijd gestandaardiseerd conform de SAE JA1011 en SAE JA1012. (https://www.sae.org). U kunt de standaarden hier aanschaffen:

Om RCM correct toe te passen, is een team van ervaren mensen nodig die beschikken over actuele kennis en ervaring van het storingsgedrag van het systeem dat wordt geanalyseerd. De meeste ervaring is te vinden in die operationele afdelingen die dagelijks met het systeem werken en die een directe invloed hebben op dat storingsgedrag. Deze mensen werken in een RCM werkgroep nauw samen en gebruiken de RCM methodiek om dat storingsgedrag te definiëren en het onderhoudsconcept te ontwikkelen. De werkgroep wordt aangestuurd door een RCM facilitator. De groep is minstens gecertificeerd op RCM niveau 1. De RCM facilitator is RCM Level 2 gecertificeerd. De groep met de facilitator legt het actuele storingsgedrag gestructureerd vast in een Process FMEA. Hoe beter dit gedaan wordt, hoe beter de kwaliteit van het onderhoudsconcept wordt. Men maakt gebruik van de 34 RCM definities om exact aan te geven wat er wordt bedoeld. Het helpt ook om effectief te communiceren over storingsgedrag. Ook dit is internationaal middels RCM gestandaardiseerd. Hiervoor zijn RCM trainingen beschikbaar om op te leiden tot de volgende levels:

  • RCM Niveau 1: RCM werkgroep lid
  • RCM Niveau 2: RCM facilitator
  • RCM Niveau 3: RCM leraar (Neem contact met ons op)
  • RCM Niveau 4: RCM examinator (Neem contact met ons op)

Onderhoudsprogramma’s moeten ook onderhouden worden
RCM is een teamaanpak. Dat team gebruikt de RCM-methodiek om een proces te analyseren met als doel een onderhoudsconcept te ontwikkelen dat het huidige storingsgedrag afdekt. Maar het storingsgedrag in dynamische productieprocessen is niet statisch. Storingsgedrag verandert voortdurend. Het is dynamisch als gevolg van:

modificaties die het storingsgedrag beïnvloeden
veranderende / vernieuwde procedures die storingsgedrag voorkomen
het weer buiten kan de statische elektriciteit binnen beïnvloeden en leiden tot storingen
mensen veranderen van baan en als ervaringen veranderen, verandert ook het storingsgedrag
nieuwe machines worden geïnstalleerd en mensen moeten ervaring opdoen voordat ze betrouwbaar draaien
waar mensen werken, worden fouten gemaakt en dit beïnvloedt het storingsgedrag
er zijn nog veel meer redenen waarom het storingsgedrag in de tijd verandert.
Dynamische productieprocessen moeten onderhouden worden met dynamische onderhoudsconcepten > plannen > programma’s.
Als het storingsgedrag verandert, moet de FMEA worden geactualiseerd. De geactualiseerde FMEA wordt gebruikt om het onderhoudsconcept > onderhoudsplan > onderhoudsprogramma te actualiseren, zodat u voortdurend in staat bent om het huidige storingsgedrag dat van invloed is op kosten, risico, beschikbaarheid, betrouwbaarheid, kwaliteit, efficiency, … af te dekken.

Als RCM correct wordt toegepast leidt een tweede facilitator de RCM review groep. Dit is de tegenpool van de RCM werkgroep en deze voert de controlerende functie uit of alle RCM stappen goed worden gevolgd en of alle ingevoerde data klopt.

RCM Level 1: RCM werkgroeplid

De RCM werkgroep bestaat uit mensen die veel actuele kennis en ervaring hebben met het storingsgedrag van het te analyseren proces. Zij beantwoorden de vragen van de RCM facilitator.

RCM Level 2: RCM facilitator

De RCM facilitator is hoog opgeleid in de RCM methode en kent de valkuilen, tips en trucs en begeleidt de werkgroep om efficiënt en effectief het onderhoudsconcept te ontwikkelen. De RCM facilitator kent de intervalformules en zal het onderhoudsconcept nestelen in een onderhoudsplan.

RCM Level 3: RCM leraar

De RCM docent mag deelnemers opleiden en begeleiden tot RCM Level 1 en RCM Level 2.

RCM Level 4: RCM examinator

De RCM examinatoren worden gekozen uit de groep van RCM docenten. Zij hebben een lange staat van dienst op het gebied van RCM en hebben een bijzondere bijdrage geleverd aan de toepassing van RCM. RCM-examinatoren zijn zeer gerespecteerde RCM-deskundigen.