Care about C.A.R.E.

Onderhoud beïnvloedt Cost + Availability + Reliability + Effectiveness (C.A.R.E.). Professionele onderhoudsplannen zijn gebouwd op basis van actueel storingsgedrag. Dit wordt beschreven in een FMEA of FMECA. Deze FME(C)A wordt in een beslissingsstrategie omgezet in een onderhoudsconcept. Het onderhoudsconcept wordt genest naar een onderhoudsplan dat weer het onderhoudsprogramma in de CMMS update en dus invloed heeft op het rendement.

Professionele onderhoudsplannen dekken actuele storingsgedrag af. Veel dynamische productieprocessen worden echter nog onderhouden met een statisch onderhoudsprogramma, waardoor een aantal storingen alsnog resulteren in ongeplande stilstand, extra kosten en kwaliteitsproblemen. Goede onderhoudsprogramma’s zijn niet alleen gericht op assets maar ook op het storingsgedrag van o.a. die assets.

Wij ondersteunen productielocaties met het in de hand krijgen en houden van storingsgedrag. Dat doen we door medewerkers van die bedrijven de achterliggende mechanismen te leren herkennen en managen. Hierbij is RCM een belangrijke pijler. Maar RCM is duur, kost veel tijd en is soms omslachtig. Het kan ook sneller, goedkoper en het mag oppervlakkiger als er laag kritische systemen onderhouden moeten worden. Hiervoor gebruiken we de methodieken Object Driven Maintenance (ODM) en Quick Maintenance (QM is tot 15x sneller dan RCM).

Storingsgedrag is dynamisch

Ieder productieproces kent veranderingen van personeel, procedures, modificaties en veranderingen in batchgrootte, verpakkingen, marktwerking. Dit merken we in veranderend storingsgedrag. Dynamische productieprocessen moeten daarom niet met statische onderhoudsplannen, maar met dynamische onderhoudsplannen worden onderhouden.

MPE indicator

MPE indicator

Kwaliteit van onderhoudsplannen

Een professioneel dynamisch onderhoudsplan dekt het ACTUELE storingsgedrag af. Grondig en verdedigbaar waar noodzakelijk en “quick en dirty” waar toegestaan. Maar altijd: meetbaar, verbeterbaar, verdedigbaar, realiseerbaar.

Door gebruik te maken van de MPE (Maintenance Program Effectiveness) indicator, kunnen maintenance en reliability specialisten focussen en resultaatgericht storingsgedrag aanpakken.

Over onze klanten

Productiebedrijven zijn te vinden in alle branches. Allemaal moeten ze hun productiedoelstellingen halen. Allemaal sturen ze op kosten en opbrengsten. Onze klanten zijn gebaat bij:

  • geen ongeplande kosten en stilstand
  • reproduceerbare budgetten
  • storingen voorkomen en/of gevolgen minimaliseren
  • C.A.R.E. continu blijven verbeteren

Enkele resultaten bij klanten:

  • Binnen 7 jaar een verlaging van 51.000 storingsminuten per jaar, naar minder dan 1.900 storingsminuten door gebruik te maken van dynamische onderhoudsplannen
  • 36% minder onderhoudsbudget door professionele onderhoudsplannen die het ACTUELE storingsgedrag afdekken
  • 60% minder storingen door het actief onderhouden van kennis en procedures
  • 83% minder hydrauliekstoringen door gericht onderhoud op hydraulische olie
  • 72% minder service aanvragen na verkoop, door productieoptimalisatie
  • 47% minder veiligheidsproblemen en 143 uur/ jaar minder bedrijfsstilstand door optimalisatie van onderhoudsplan van de leverancier te optimaliseren aan de hand van het actuele storingsgedrag.

Wat kan ERC voor u betekenen?

ERC is een ervaren partner om uw onderhoudsconcepten en onderhoudsplannen te ontwikkelen en te optimaliseren.

Wij leveren consultancy op locatie. Maar we kunnen ook uw mensen opleiden zodat u het in eigen beheer kunt doen. Mocht er interesse zijn om dit te ondersteunen met software, dan hebben we hiervoor verschillende oplossingen.

Vanaf het moment dat u een CMMS heeft geïmplementeerd tot en met Worlds Best In Class in Reliability Management, kan ERC u ondersteunen.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

*

GDPR 
As you may be aware, the General Data Protection Regulation (GDPR) is effected on May 25, 2018. It will provide you with more control over how we use your data. As a Reliability center, we do not share your data with third parties and will continue to keep your data private and secure.