Slide1
Slide1
Slide1
Slide1
Slide1

Het rendement van uw productie-organisatie verbeteren? Reliability Management is de oplossing.

Onderhouden is niets anders dan storingsgedrag managen.


Storingsgedrag heeft effect op kosten, kwaliteit, stilstand, rendementen. Maar ook veiligheid, gezondheid en milieu. Met een gestructureerde aanpak als RCM wordt onderhoud wetenschappelijk meetbaar en verbeterbaar.

ERC is een full-service consultancybedrijf dat gericht is op professioneel onderhouden. Iedereen kent Asset Management. Maar kent ook iedereen de beperkingen er van?

We leiden uw personeel op en leren ze omgaan met alle mechanismen achter storingsgedrag. Uw mensen moeten het storingsgedrag van uw processen onderhouden. Dat is niet uit te besteden, want >70% van alle procesverstoringen hebben als oorzaak “Mens”. En als onderhoud een technisch kunstje is, blijft u in het cirkeltje draaien die maar invloed heeft op 30% van uw totale rendement.

Wij zijn experts in verschillende methodieken om onderhoudsconcepten te maken. Reliability-centred Maintenance (RCM), Object Driven Maintenance (ODM) en Quick Maintenance (QM) zijn drie methodieken om onderhoudsconcepten te maken voor hoog – midden en laag kritische systemen. Wij leveren gecertificeerde trainers en facilitators. En optioneel kunt u gebruik maken van onze DORA software.

Wilt u beter onderhouden, laten we in gesprek gaan.

Rik Plattel
RCM examinator / trainer / coach / facilitator.
European Reliability Centre (ERC) B.V.

+31 (0)184 600 988

DORA is software om onderhoudsplannen mee te maken voor hoog-midden en laag kritische systemen. Na een basistraining van 3 dagen zijn uw medewerkers al in staat een basis te leggen en bestaande onderhoudsplannen te verbeteren en nieuwe onderhoudsplannen te maken. DORA is ontwikkeld voor bedrijven die hun  onderhoud willen verbeteren. Maintenance en Reliability engineers meten continu wat het storingsgedrag doet en stellen hun onderhoudsplannen bij waar nodig. Hierdoor verlagen kosten en verbetert kwaliteit, veiligheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid.

De software is beschikbaar in 3 varianten: Single User, Multi User en Enterprise.

De Software wordt bij de productiebedrijven onder andere gebruikt om storingen te melden in een muisklik. Of DORA is gekoppeld aan PLC data, waardoor OEE en MPE wordt gemeten. Tijdens de dagelijkse productiebesprekingen, worden live analyses en rapportages getoond. De software kan ook worden gebruikt om kennis vast te leggen, te meten en te verbeteren. Root Cause analysis, kritikaliteitsanalyses. DORA is een volledig platform om uw productierendementen te verbeteren.  Neem contact op om hier eens geheel vrijblijvend over van gedachten te wisselen. Het zou wel eens het begin van een groeiscenario kunnen worden.

Meer informatie?

Bel of stuur ons een e-mail

+31 (0)184 - 600 988
info@ercbv.eu

Trainingen

Verbeteren begint met onderling eenduidig communiceren. Dezelfde taal spreken begint met training. ERC biedt een aantal trainingen die ieder productiebedrijf helpt te verbeteren.

Reliability Management trainingen
Reliability Management trainingen

Om kosten te beheersen en rendementen te verbeteren, is het zaak dat het actuele storingsgedrag wordt onderhouden. Traditioneel onderhielden bedrijven alleen machines. Tegenwoordig onderhouden we het storingsgedrag van de productieketen. Beschikbaarheid en betrouwbaarheid nemen toe als men overzicht heeft van het totale storingsgedrag. Onderhouden is daarmee geëvalueerd naar het managen van alle factoren die effect hebben op rendementen.

Bekijk trainingen
Technische trainingen
Technische trainingen

Techniek is een belangrijk deel van productieprocessen. Juiste montage en demontage van lagers, smeertechnisch onderhoud en de juiste inspecties leggen een stevige basis voor onderhoud van rotating equipment. Wij leveren de volgende trainingen op lokatie:

 • Lager montage en demontage.
 • Smeertechnisch onderhoud.
 • Ultrasoon inspecties.
 • Thermografische inspecties.
Bekijk trainingen
Management Workshops
Management Workshops

Rendementen optimaliseren en kosten verlagen is alleen mogelijk als het ACTUELE storingsgedrag inzichtelijk is en niet 80% er van. Om dat te realiseren is medewerking noodzakelijk van alle afdelingen die effect hebben op productierendementen. Vanwege deze afdelingsoverstijgende werkzaamheden, zal dit door het management goed gestuurd moeten worden. Tijdens Management Workshops doorlopen we alle facetten waar het management invloed op heeft.

Bekijk trainingen

Artikelen

Vanaf 1 Augustus 2019, wordt 20 weken lang wekelijks één artikel op LinkedIn gepubliceerd over Reliability Management. Op deze site wordt het volledige overzicht getoond. Het doel is besef te creëren en de discussie aa te wakkeren dat lijnrendementen alleen kunnen verbeteren als alle afdelingen de mechanismen achter storingsgedrag effectief gaan managen.

De 80-20 regel toepassen is geen optie. Niemand accepteert aan het eind van de maand dat er maar 80% van het salaris wordt overgemaakt bij 100% inzet. Niemand zou moeten accepteren akkoord te gaan met oplossingen die maar 80% bijdragen.

In de wekelijkse artikelen wordt steeds één thema uitgewerkt. Reliability Management is continu verbeteren met als doel kosten te verlagen en veiligheid, milieu, stilstanden en kwaliteit te verbeteren. Meetbaar, verbeterbaar, verdedigbaar, realiseerbaar.

Overzicht artikelen Naar LinkedIn

Consultancy op maat

Bij verbeteren wilt u snel groeien. Ervaren consultants helpen u de rode draad te blijven volgen.

 • Hoe bepaal ik de systeemgrenzen van een analyse?
 • Hoe voer ik kritikaliteitsanalyses uit?
 • Welke methodiek gebruik ik voor een bepaalde machine, bepaald systeem of proces?
 • Gebruik ik FMECA of FMEA?
 • Hoe meet ik met MPE de kwaliteit van de analyse?
 • Hoe nest ik onderhoudsconcepten tot onderhoudsplannen?
 • Hoe onderhoud ik onderhoudsplannen?
 • Wanneer mag ik een snelle analysemethodiek gebruiken en wanneer een grondige?
 • Hoe implementeer ik RCM in mijn organisatie?
 • Hoe kom ik aan een Nederlandse, Spaanse, Engelse, Noorse, Franse, Duitse RCM consultant.
 • Welke software hebben mijn Maintenance en/of Reliability engineers nodig?
 • Moeten we onderhoudsconcepten maken met RCM? Of zijn er oplossingen die beter bij ons passen?
Consultancy

Elk bedrijf dat met Reliability Management bezig is, weet dat het niet gaat over vakjes invullen. Om storingsgedrag te managen is kennis en ervaring nodig. ERC heeft meer dan 20 jaar ervaring met meerdere methodieken die als basis RCM hebben. We hebben Reliability Management in alle branches al geïmplementeerd en hebben lering getrokken van veranderingen waar waar steken zijn gevallen. Daar kunt u van profiteren. Je kunt nou eenmaal niet beginnen waar anderen eindigen. Je hebt wel invloed hoe je het traject af legt. Onze ervaren consultants coachen uw organisatie naar een continu lerende omgeving die Elke Dag Beter wordt.

Lees meer