RCM Training

RCM is een methodiek die wordt gebruikt om onderhoudsconcepten te maken voor storingsgedrag van hoog kritische systemen. Daar gaan we niet oppervlakkig mee om. Dat storingsgedrag heeft vaak serieuze gevolgen, die we serieus moeten onderhouden.

Het kost veel geld en het heeft grote consequenties op gebieden als veiligheid, milieu, stilstand en kosten. RCM is wereldwijd het beste antwoord om verdedigbare onderhoudsplannen te maken voor hoog kritische systemen.

Maar om verdedigbare onderhoudsplannen te maken die het actuele storingsgedrag van hoog kritische systemen afdekken, vergt aandacht voor detail. Om het storingsgedrag goed te kunnen beschrijven, is de beheersing van de terminologie achter RCM noodzakelijk. Met een terminologie bestaande uit 32 definities, wordt duidelijk hoe het mechanisme achter storingsgedrag wordt vastgelegd. Sommige definities liggen dicht bij elkaar en training is noodzakelijk om dit goed toe te kunnen passen.

RCM analyses zijn werkgroep analyses. De benodigde informatie overstijgt software, data en afdelingen en iemand kan op zichzelf nooit een goede RCM analyse maken.

Bij RCM analyses wordt gebruik gemaakt van een werkgroep die Level 1 is opgeleid. De werkgroep staat onder leiding van een Level 2 (RCM Facilitator). Samen worden alle RCM stappen doorlopen.

De RCM trainingen leiden op tot RCM Levels 1-2-3-4.

  • RCM Level 1: werkgroeplid
  • RCM Level 2: RCM Facilitator
  • RCM Level 3: RCM Teacher / Mentor / Coach
  • RCM Level 4: RCM Examiner

Informatie over onze RCM trainingen kunt u hier vinden.