RCM Level 2

Reliability-centred Maintenance

is een methodiek om onderhoudsconcepten te maken voor hoog-kritische systemen. De methodiek beschrijft de terminologie en de stappen om vast te stellen wat nodig is om systemen bij voortduring te doen wat ze moeten doen zoals hun gebruikers willen dat het moet functioneren.

RCM standaarden

Een proces mag alleen RCM genoemd worden, als het alle stappen doorloopt zoals deze zijn beschreven in de internationale RCM standaarden SAE JA1011 en SAE JA1012. Deze methodiek komt oorspronkelijk uit de luchtvaart en is omgebouwd voor de industrie. De aanpak kenmerkt zich door de uitgewerkte terminologie die in logische stappen een verdedigbaar onderhoudsconcept maakt voor hoog-kritische systemen.

RCM Level 2

is de opleiding tot RCM facilitator.  Deze geeft leiding aan RCM werkgroepen en is hoog opgeleid in RCM. De cursus bestaat uit 2 fases:

 • Fase 1: 10 daagse theoriecursus met theorie examen op de 10e dag.
 • Fase 2: praktijkopdracht binnen 3 maanden afronden, engelstalige presentatie geven over de totale opdracht en praktijkexamen.

De RCM theorie wordt in 10 dagen tot in detail doorgenomen. De complete achterliggende theorie uit de 3-daagse Level 1 cursus wordt doorgenomen. Deelnemers krijgen inzicht in hoe ze om moeten gaan met storingsgedrag. Ze leren kritikaliteitsanalyses op te zetten, uit te voeren, Object en Process FMEA’s op de juiste manier in te vullen, de verschillende beslissingsdiagrammen van RCM en QM goed te doorlopen en alle onderhoudsintervallen uit te kunnen rekenen. Daarnaast moeten de RCM facilitators in de praktijk aantonen dat ze goede werkgroep kunnen samenstellen en met die werkgroep een goede RCM analyse uitvoeren, een presentatie over de resultaten laten zien en al hun werk verdedigen tegenover de IRCC examinatoren.

Inhoud van de cursus

Het doel is deelnemers aan deze cursus voor te bereiden zodat ze zelfstandig met hun werkgroepen RCM op een correcte wijze gebruiken om hoogstaande onderhoudsplannen te genereren die het storingsgedrag van hun productieprocessen optimaliseert.

In de RCM Level 1 cursus is een basis gelegd. In de RCM Level 2 worden alle achtergronden en bijbehorende modellen in detail doorgenomen. Iedere RCM stap krijgt alle aandacht en alle voorkomende valkuilen komen aan de orde. Cursisten zullen 60% van hun tijd actief oefeningen doen onder begeleiding van een RCM Level 4 gecertificeerde expert.

Drie methodieken worden in detail doorgenomen. Deelnemers leren hun eigen bedrijf op te delen in hoog-midden-laag kritische processen en deelprocessen door gebruik te maken van Risk Priority Numbering (RPN). Door de juiste methodiek te kiezen, wordt de meest effectieve aanpak gebruikt het actuele storingsgedrag te definieren dat gebruikt wordt om onderhoudsconcepten te ontwikkelen. Deze worden daarna genest tot onderhoudsplannen en de deelnemers leren de effectiviteit te maten van ieder onderhoudsplan door gebruik te maken van MPE (Maintenance Program Effectiveness) meetmethode. De MPE is een waardevolle KPI voor maintenance en reliability engineers.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Herhaling RCM Level 1
 • JA1011 en JA1012
 • Alle 37 RCM definities inclusief achtergronden
 • Risk Priority Numbering
 • Kritikaliteitsanalyses opzetten
 • Opdelen van processen
 • Gebruik van functionele locaties, bedrijfsmiddelen hierarchie
 • Opzetten Operational Context
 • Verborgen functies / storingen
 • Definieren van functies, functionele storingen, storingsvormen en  storingseffecten.
 • Formeel goedkeuren
 • Gebruik van het RCM beslissingsdiagram
 • Selectie van onderhoudstaken en calculatie van alle onderhoudsintervallen
 • Gebruik van Quick Maintenance (QM)
 • Gebruik van Object Driven Maintenance (ODM)
 • Toepassen van 10 PDCA cirkels op het continu verbeteren
 • Selectie van de praktijkopdracht
 • Selectie van werkgroepleden
 • Plannen van werkgroepbijeenkomsten
 • Administratie en rapportages van de RCM facilitator
 • Maintenance Program Effectiveness (MPE)
 • Bijhouden van de Reliability ToDo list
 • Dynamische pareto’s
 • Deelnemers krijgen toegang tot alle beschikbare oefen examens en oefentoetsen.