Operationele Context

Dit is artikel 9 van een serie van 20 artikelen, uitgegeven door Rik Plattel van het European Reliability Centre (ERC) B.V. Het volledige overzicht van artikelen is te vinden op www.ercbv.eu.

Storingsgedrag wordt beïnvloed door onderhoudsplannen. Dat storingsgedrag wordt vastgelegd in een FMEA. Deze FMEA beschrijft het storingsgedrag van de ervaringen en data op dat moment. Storingsgedrag is afhankelijk van de omgeving en de variabelen. Daarom is een FMEA gebaseerd op een Operationele Context (OC). Zoals we aantoonden in Artikel 8, heeft de Operationele Context een groot effect op de onderhoudsbehoefte en daarmee op de keuze en de interval van iedere onderhoudstaak.

Conform de SAE JA1011 is een OC (Operational Context): The circumstances in which a physical asset or system is expected to operate.

De OC beschrijft informatie over:

  • globale procesbeschrijving
  • gedetailleerde procesbeschrijving
  • systeemgrenzen van de analyse
  • vereiste beschikbaarheid, betrouwbaarheid
  • kosten
  • kwaliteitseisen
  • VGM eisen
  • overzicht van beveiligingen en beveiligde functionaliteiten, procedures, etc.

Professionele onderhoudsplannen worden gebouwd op basis van het storingsgedrag van het proces, waarbij bedrijfsmiddelen – procedures en bediening als een integraal systeem worden gezien. Onderhoudsplannen die alleen gericht zijn op bedrijfsmiddelen schieten te kort. Dat zien we in het traditionele assetmanagement te vaak gebeuren. Storingsgedrag kan alleen volledig worden beschreven als alle partijen die effect hebben op storingsgedrag en die met de gevolgen daarvan te maken hebben, betrokken worden bij het beschrijven van de FMEA. Daarom kan storingsgedrag alleen goed worden beschreven als dit door een team wordt gedaan. De FMEA wordt vervolgens gebruikt om het onderhoudsconcept te maken.

De Operational Context is een noodzakelijke documentatieset die door alle betrokkenen goedgekeurd moet zijn, voor met de FMEA wordt begonnen. Het voorkomt onnodig tijdverlies en onnodige discussies. Een FMEA opzetten, kan gemakkelijk 2- tot 4x zo lang duren als er geen OC is gemaakt.

Er zijn maar weinig productieprocessen die niet continu geoptimaliseerd worden. Bij het optimaliseren, wordt de Operationele Context continu aangepast. Procedures worden aangepast, kwaliteitseisen, extra beveiligingen, gewijzigde beveiligingen, modificaties in machines, enz. Het storingsgedrag is daarmee dynamisch en iedere reëel mogelijke storingsvorm moet zijn vastgelegd in de FMEA. Als de storingsvorm immers niet in de FMEA staat vermeld, hoe voorkom of minimaliseer je dan die storingsgevolgen? Deze dynamiek is absoluut noodzakelijk om ongeplande stops en onacceptabele kosten te minimaliseren. Van ieder onderhoudsconcept, FMEA en OC, kunnen we daarmee zeggen dat ze nooit af zijn. Het is de taak van een Reliability Engineer om te zorgen dat onderhoudsconcepten structureel het actuele storingsgedrag blijven afdekken.

In alle trainingen van ERC wordt hier nadrukkelijk diep op ingegaan. Op www.ercbv.eu is een overzicht van alle trainingen te vinden.

Dit artikel is een van de 20 artikelen die worden aangeboden door European Reliability Centre (ERC) B.V. ERC is gespecialiseerd in trainingen en software voor maintenance en reliability engineers. ERC richt zich vooral op productiebedrijven die het storingsgedrag van hun productieproces willen verbeteren, met als doel kosten te verlagen en beschikbaarheid, betrouwbaarheid en effectiviteit te vergroten.

Op www.ercbv.eu zijn alle artikelen te vinden en is informatie over alle trainingen beschikbaar.

Trainingen worden vanaf 6 deelnemers ook op locatie gegeven. Informeer naar de mogelijkheden.

European Reliability Centre (ERC) B.V.