DORA Software

DORA = Dynamic Operational Reliability Analyser, een software-tool om voor onderhoudsmanagement. Professioneel onderhoud is niet alleen gericht is op machines, maar op het storingsgedrag van de hele productieketen. Onderhoud dat niet alleen technisch is, maar alle factoren onderhoudt die effect hebben op rendementen.

Bedrijven die DORA-software gebruiken doen dit om:

 • lijnrendementen te verbeteren
 • kosten van stilstand, onderhoud en procesverstoringen inzichtelijker te maken
 • naast machines ook het storingsgedrag te onderhouden
 • effecten op veiligheid, gezondheid en milieu te verbeteren
 • kwaliteit van producten en diensten te verbeteren
 • onderhoudsconcepten / -plannen en -programma’s te ontwikkelen
 • kennisbanken te maken over alle effecten op rendementen (storingsgedrag)
 • onderhoudsanalyses te maken
 • de interactie tussen mens en machine te verbeteren
 • de effectiviteit van het onderhoudsbeheersysteem te verbeteren

DORA is ontwikkeld door een team van reliability specialisten van zestien bedrijven, die dagelijks eindverantwoordelijk zijn voor productie, onderhoud en reliability. Zij werken dagelijks met CMMS’n. Zij voeren zelf gemaakte onderhoudsplannen uit en die van hun leveranciers. Toch hebben ze nog te veel last van onacceptabele storingen, te veel stilstand en te hoge kosten, naast onacceptabele effecten op kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu. Deze zestien bedrijven hadden één ding gemeen: De aanwezige onderhoudsplannen onderhielden niet het ACTUELE storingsgedrag.

Onderhoud beïnvloedt storingsgedrag.

We melden wel storingen, maar beschrijven daarmee niet het storingsgedrag. Het koppelen van storingen aan functionele locaties heeft pas zin als de storing op het juiste niveau is beschreven. Meer dan 70% van de procesverstoringen wordt veroorzaakt door mensen. Als de elektromotor daardoor doorbrandt, waarom koppelen we die kosten van de reparatie dan aan de elektromotor en niet aan de bediening er van? De enige onderhoudstaak die dit kan voorkomen is de bediener te leren hoe hij moet bedienen. Als meer dan 70% van de storingen veroorzaakt wordt door mensen, hoeveel % van uw onderhoudsplan onderhoudt dan uw mensen? We moeten mensen ook onderhouden, net als procedures, veiligheid, gezondheid en milieu. Onderhoud moet gericht zijn op ALLE effecten die rendementen beïnvloeden.

Zolang onderhoud een technische verantwoordelijkheid blijft, wordt vooruitgang beperkt.

Iedereen die effect heeft op rendementen, moet betrokken worden bij onderhoud. Storingen zijn groepen storingsvormen. Storingsvormen zijn storingen inclusief de achterliggende redden. En die storingsvormen beschrijven het storingsgedrag. We beschrijven het storingsgedrag in een FMEA of FMECA. Voor de ontwikkeling van onderhoudsconcepten leggen we storingsgedrag vast in Process-FMEA’s en Object FME(C)A’s, afhankelijk of we oplossingen zoeken voor hoog-midden-laag kritische systemen. Met behulp van een beslissingsstrategie komt het onderhoudsconcept tot stand. Dit moet nog genest worden tot een onderhoudsplan om het onderhoudsprogramma in de CMMS te optimaliseren. Daardoor wordt de CMMS stukken effectiever en worden kosten zo verdeeld dat onderhoud er ook door verbeterd kan worden.

Onderhoudsplannen zijn nooit af.

Nagenoeg alle productieprocessen hebben te maken met dynamisch storingsgedrag. Als we dat onderhouden met statische onderhoudsplannen, dekken we dat storingsgedrag niet goed af. Daardoor ontstaat ongeplande stilstand, en hebben we last van verminderde lijnrendementen en effecten op kosten, kwaliteit, etc. Dynamische productieprocessen moeten onderhouden worden met dynamische onderhoudsplannen. Onderhoudsplannen moeten ook onderhouden worden.

Leveranciers moeten geen onderhoudsplannen maken.

Leveranciers kennen het kennisniveau van de bedieners niet. Noch het budget of de kwaliteit van de grondstoffen. Niet de procedures en bepalen niet het kwaliteitsniveau dat klanten nodig hebben. Er zijn zoveel factoren die effect hebben op storingsgedrag, dat alleen operationele afdelingen als grondstoffen, productie, technische dienst, kwaliteitsdienst, administratie en logistiek kennis hebben van storingsgedrag. De kennis van de leverancier is beperkt. Hij kent alleen de machine die maar voor 30% invloed heeft op het rendement. Een leverancier kan hooguit een voorstel doen, dat door de toekomstige eigenaar aangepast moet worden. Als er modificaties of klantspecifieke opties doorgevoerd worden zodat specifieke storingsvormen worden voorkomen, hoeft dat ook niet meer onderhouden te worden. Onderhoudsplannen zijn altijd maatwerk.

Wat leveranciers wel kunnen doen een een goed overzicht geven van alle reëel mogelijke storingsvormen en een aanzet doen met welk onderhoudsconcept daar wat aan gedaan moet worden. Het hangt dan nog af of de klant bv. 24×7 of 8×5 werkt. Als de onderhoudsbehoefte (lees storingsgedrag) anders is, zal het onderhoudsplan anders zijn.

DORA Software

DORA-Software faciliteert gebruikers bij al deze werkzaamheden. De meeste bedrijven doen al aan een vorm van asset-management. Door op tijd te starten met Reliability Management, wordt de volgende stap gezet en wordt continu verbeteren versneld.

DORA Software faciliteert deze verbeterprocessen. Er zitten methodieken in om gestructureerd te werken. De volledige administratie die nodig is om onderhoudsplannen te maken, wordt in DORA Software vastgelegd.

DORA kan gebruikt worden door mensen die onderhoudsplannen maken. De grootte van het bedrijf is niet van belang. Hoe ver het bedrijf is met onderhoud ook niet. Het heeft zelfs grote voordelen hier vroeg mee te beginnen en daarmee te voorkomen dat verkeerde informatie wordt vastgelegd die later geoptimaliseerd moet worden.

De volgende packages zijn beschikbaar:

 • Single User QM
 • Single User Pro
 • Multi User
 • Enterprise

DORA Software helpt gebruikers dat te doen wat nodig is om storingsgedrag te managen. Enkele functionaliteiten zijn:

 1. Kritikaliteitsanalyses maken
 2. FMEA of FMECA’s maken
 3. Nieuwe onderhoudsconcepten maken met drie methodieken voor hoog-midden-laag kritische systemen
  1. Reliability Centred Maitenance
  2. Object Driven Maintenance
  3. Quick Maintenance
 4. Bestaande onderhoudsplannen te optimaliseren
 5. Storingen melden en oplossingen
 6. Het storingsgedrag in de FME(C)A koppelen aan PLC, SCADA, Internet4, Start/Stop signalen, Big Data, … om FME(C)A’s actueel te houden
 7. OEE rapportages genereren op basis van start/stop signalen
 8. Dynamische pareto’s tonen om snel analyses te maken

Op https://www.dorasoftware.eu/ en op www.ercbv.eu/dora-software is meer informatie te vinden.

Dit artikel is een van de 20 artikelen die worden aangeboden door European Reliability Centre (ERC) B.V. ERC is gespecialiseerd in trainingen en software voor maintenance en reliability engineers. ERC richt zich vooral op productiebedrijven die het storingsgedrag van hun productieproces willen verbeteren, met als doel kosten te verlagen en beschikbaarheid, betrouwbaarheid en effectiviteit te vergroten.

Op www.ercbv.eu zijn alle artikelen te vinden en is informatie over alle trainingen beschikbaar.

Trainingen worden vanaf 6 deelnemers ook op locatie gegeven. Informeer naar de mogelijkheden.