DORA Software

DORA Software is een tool voor maintenance en reliability engineers om onderhoudsplannen te maken die geëxporteerd worden naar een CMMS.

Professionele onderhoudsplannen moeten de actuele onderhoudsbehoefte afdekken. Die actuele onderhoudsbehoefte is het actuele storingsgedrag.

Over DORA

Veel bedrijven worstelen met de kwaliteit van onderhoudsplannen. Ze doen onderhoud, ze hebben onderhoudsplannen en toch hebben ze het storingsgedrag niet onder controle. Het gevolg hiervan is ongeplande stilstand, kosten en verhoogde risico’s op kwaliteit, veiligheid en milieu. Deze onacceptabele storingsgevolgen willen bedrijven onder controle houden. Dat lukt niet door onderhoudsplannen alleen te koppelen aan bedrijfsmiddelen of functionele locaties. Professionele onderhoudsplannen moeten het storingsgedrag afdekken. Het storingsgedrag dat effect heeft op kosten, kwaliteit, stilstand, veiligheid, gezondheid en milieu.

Storingsgedrag wordt vastgelegd in een FMEA of FMECA. Deze wordt daarna door een beslissingsstrategie gehaald om een onderhoudsconcept te maken die dat storingsgedrag gaat managen. Maar een onderhoudsconcept is een theoretisch model. Dat onderhoudsconcept moet genest worden tot een praktisch onderhoudsplan dat in uw CMMS komt te staan.

Maar… storingsgedrag is niet statisch. Het wordt beïnvloedt door allerlei dynamische factoren. Daarom is een onderhoudsplan nooit af zolang storingsgedrag aan verandering onderhevig blijft. Dynamische productieprocessen hebben dynamisch storingsgedrag en dat moet onderhouden worden met dynamische onderhoudsplannen.

En daarom bestaat DORA Software. 
DORA = Dynamic Operational Reliability Analyser.

3 methodieken

DORA gebruikt tot drie methodieken om onderhoudsplannen te maken. Waarom drie? Omdat hoog kritische systemen grondig en verdedigbare onderhoudsplannen nodig hebben. En laag kritische systemen kunnen onderhouden worden met snelle oppervlakkige oplossingen. En evt. een mix van deze twee voor midden kritische systemen.

De administratie en het management van storingsgedrag lukt niet in Excel. Daar is een database voor nodig. 16 Internationale bedrijven hebben samen met ERC gezorgd dat DORA Software werd ontwikkeld.

Inmiddels zijn er drie packages beschikbaar:

 1. DORA Software Single User
  • Standard: Quick Maintenance methodiek
  • Pro: 3 methodieken
   • RCM (Reliability-centred Maintenance)
   • ODM (Object Driven maintenance)
   • QM (Quick Maintenance)
 2. DORA Software Multi User
 3. DORA Software Enterprise

Vragen?
Neem contact met ons op.
Er is al een DORA Software oplossing voor € 1.800 per jaar beschikbaar.

Introductie DORA Single User versies.