Van Onderhoudsconcept > Onderhoudsplan > Onderhoudsprogramma

Dit is artikel 11 van een serie van 20 artikelen, uitgegeven door Rik Plattel van het European Reliability Centre (ERC) B.V. Het volledige overzicht van artikelen is te vinden op www.ercbv.eu

Een onderhoudsconcept is een lijst met onderhoudstaken inclusief bijbehorende (theoretische) taakintervallen die het storingsgedrag van een bedrijfsmiddel of proces onder controle moet houden.

Het onderhoudsconcept is een concept en niet af. Het onderhoudsconcept moet genest worden tot een onderhoudsplan. Dat is nodig, want in het concept staan veel taken die dicht bij elkaar liggen, elkaar overlappen en ze hebben berekende taakintervallen. Deze intervallen gaan we ook nesten naar intervallen die beter bij het proces en de organisatie passen. Tijdens het nesten worden dubbelingen en overlappingen geoptimaliseerd. Als één of meerdere onderhoudsconcepten tot een onderhoudsplan zijn genest, moet het nog steeds het ACTUELE storingsgedrag afdekken. Het onderhoudsplan moet dus niet alleen gekoppeld zijn aan assets, maar aan het storingsgedrag van de totale productieketen (incl. assets).

Het onderhoudsconcept is het resultaat van een analyse van het storingsgedrag. Dit storingsgedrag is vastgelegd in een FMEA of FMECA. Deze wordt daarna gebruikt om voor iedere Failure Mode uit de FME(C)A, een taaktype te selecteren met een taakbeschrijving en taakinterval. Hiervoor zijn verschillende criteria nodig die zijn vastgelegd in een beslissingsdiagram. Dit beslissingsdiagram bevat criteria die afhankelijk zijn van storingsgevolgen. De criteria voor ieder taaktype wijken per storingsgevolg van elkaar af. We herkennen drie categorieën storingsgevolgen:

  • Verborgen storingen
  • Veiligheids-, gezondheids- en milieu-gevolgen
  • Economische gevolgen

Taakintervallen die ontwikkeld zijn aan de hand van de criteria uit de kolom Verborgen storingen of VGM (VGM = Veiligheid – Gezondheid – Milieu)-gevolgen, hebben zgn. “Maximaal Intervallen”. Je mag ze wel vaker uitvoeren maar nooit minder vaak. Intervallen uit de economische kolom zijn de meest ideale intervallen. Als deze (economische) intervallen tijdens het nesten toch veranderen, lopen kosten en/of risico’s op. Als taken gecombineerd worden, kunnen daardoor de totale kosten en/of risico’s veranderen. Het is de bedoeling dat dit binnen gestelde marges acceptabel blijft voor de gebruiker, maar het functioneren moet te allen tijde geborgd blijven.

De aanpak van het nesten is redelijk simpel. Hieronder een stappenplan om onderhoudsconcepten te nesten tot een onderhoudsplan. Deze aanpak is geschikt als men in Excel werkt. Dit is uit te breiden door routes aan taken te koppelen.

  1. Zorg dat er een intervallijst is. Deze beschrijft bv intervallen als 1-2-3-4-6-8-12-16-26-52 weken. En 1-2-3-4-6-8-10-12 maanden, etc. Tijdens het nesten proberen we zoveel mogelijk gebruik te maken van deze standaard intervallen.
  2. Zorg dat ALLE Failure Modes en Failure Effects zijn beschreven.
  3. Zorg dat alle Failure Modes gekoppeld zijn aan een onderhoudstaak, interval, uitvoerende en een Functionele locatie (Floc).
  4. Gebruik een “autofilter” en selecteer alle correctieve taken. Kopieer en plak ze in een ander tabblad. Doe het zelfde met Verplichte Herontwerpen en Wenselijke Herontwerpen. Die moeten voorbereid worden om investeringsaanvragen te doen volgens interne procedures.
  5. Sorteer alle taken per Floc. Per Floc is er nu een overzicht van taken en is het mogelijk twee of meer taken met intervallen die dicht bij elkaar liggen aan elkaar te koppelen naar een nieuwe taak met een nieuwe interval, waarbij rekening wordt gehouden met de “Maximaal Intervallen”. Na het nesten, kunnen de taken in het concept gemerkt worden, zodat ze niet nog eens genest worden. Ga zo door tot alle taken genest en gemerkt zijn. Deze lijst is nu het onderhoudsplan dat nog steeds aan alle storingsvormen en Flocs is gekoppeld.
  6. Dit onderhoudsplan is nog steeds een plan. het is nog niet gekoppeld aan een agenda en er zijn nog geen namen aan gekoppeld. Er is nog geen rekening met de productieplannning gemaakt en ze staan nog niet op een ToDo-lijst. Kortom, het onderhoudsplan nog een onderhoudsprogramma worden. Dat onderhoudsprogramma is het plan dat in de CMMS staat. Daar wordt het onderhoudsplan ingepland in een agenda en dan pas noemen we het een onderhoudsprogramma.
  7. Het onderhoudsprogramma is nog steeds gekoppeld aan storingsgedrag. Maar nu is het nog een statisch plan in een dynamische productie omgeving, waar storingsgedrag aan veranderingen onderhevig is. Middels verschillende technieken, kunnen deze onderhoudsplannen ook dynamisch worden, zodat ze het actuele storingsgedrag blijven afdekken. Zie hiervoor Artikel 12.

Onderhoudsconcepten worden dus genest tot onderhoudsplannen die na inplanning onderhoudsprogramma’s worden genoemd.

Dit artikel is een van de 20 artikelen die worden aangeboden door European Reliability Centre (ERC) B.V. ERC is gespecialiseerd in trainingen en software voor maintenance en reliability engineers. ERC richt zich vooral op productiebedrijven die het storingsgedrag van hun productieproces willen verbeteren, met als doel kosten te verlagen en beschikbaarheid, betrouwbaarheid en effectiviteit te vergroten.

Op www.ercbv.eu zijn alle artikelen te vinden en is informatie over alle trainingen beschikbaar.

Trainingen worden vanaf 6 deelnemers ook op locatie gegeven. Informeer naar de mogelijkheden.

European Reliability Centre (ERC) B.V.