Reservedelen Strategie

Ieder productiebedrijf maakt keuzes welke reservedelen wel en niet op voorraad moeten liggen. In de tijd worden ook emotionele keuzes gemaakt omdat de misgrijpeffecten onacceptabel bleken. Hierdoor groeit de waarde van het technische magazijn. Ongeveer 20% van de waarde van het gemiddelde technische magazijn, zijn reservedelen die door emotionele keuzes op voorraad zijn gelegd.

Het belangrijkste doel van een reservedelenvoorraad is misgrijpeffecten te kunnen managen.

Reservedelen zijn nodig om de gevolgen van storingsvormen te voorkomen of te minimaliseren op momenten dat ze nodig zijn. Misgrijpen kan een behoorlijk effect hebben. Storingsgedrag en Reservedelenstrategie zijn nauw met elkaar verweven.

Het actuele storingsgedrag is beschreven in FMEA’s en FMECA’s. In het storingseffect van deze FME(C)A’s, staan ook de potentiële storingen vermeld, de MTBFM en het storingseffect. Allemaal informatie die nodig is de juiste afwegingen te maken of en hoeveel reservedelen op een plaats beschikbaar moeten zijn. Een goede FME(C)A wordt dus niet alleen gebruikt voor de ontwikkeling van onderhoudsconcepten > onderhoudsplannen > onderhoudsprogramma’s en het continu verbeteren hiervan, maar dus ook voor de ontwikkeling en continu verbeteren van de reservedelenstrategie.

Voorbeeld:

Als een potentiële storing van een kogellager (bv. Trillingen nemen toe) is begonnen en de PF interval is 6 maanden, is dat kogellager met een levertijd van 2 weken dan op voorraad nodig?

Dat zou zonde zijn. Voor deze storingsvorm is dat niet nodig. Als de PF 6 maanden is, zou een toestandsafhankelijke taak elke 3 maanden kunnen plaatsvinden. En als deze potentiële storingsontwikkeling is gestart, zou het kogellager besteld kunnen worden. Het zou dan ruim op tijd voor de ingeplande vervanging aanwezig zijn.

Andersom kan ook. Als een PF interval 2 weken is, zou het kogellager liever wel op voorraad moeten liggen. Als door uitgevoerde modificaties, de PF van 2 weken naar 4 maanden gaat, hoeft het kogellager niet meer op voorraad te liggen. Het continu verbeteren van de FME(C)A data, heeft zo op meerdere plaatsen een positief effect.

Maar ook de MTBFM (Mean Time Between identical Failure Modes) kan veranderen. Ook dat heeft effect op de reservedelenstrategie.

Bij het opzetten en onderhouden van een reservedelenstrategie kunnen op basis van de FME(C)A gegevens de minimale voorraadgevens per artikel worden uitgerekend.

De misgrijpeffecten worden dan gebruikt bij de keuze van de juiste formules om de minimale voorraad te berekenen.

Dit artikel is een van de 20 artikelen die worden aangeboden door European Reliability Centre (ERC) B.V. ERC is gespecialiseerd in trainingen en software voor maintenance en reliability engineers. ERC richt zich vooral op productiebedrijven die het storingsgedrag van hun productieproces willen verbeteren, met als doel kosten te verlagen en beschikbaarheid, betrouwbaarheid en effectiviteit te vergroten.

Op www.ercbv.eu zijn alle artikelen te vinden en is informatie over alle trainingen beschikbaar.

Trainingen worden vanaf 6 deelnemers ook op locatie gegeven. Informeer naar de mogelijkheden.