Internationale standaarden voor Reliability Management

Standaardisatie is het opleggen van een bepaalde norm of standaard voor het ontwerp, de constructie, het testen of gebruiken van een product of proces.

Standaardisatie kan een aantal voordelen bieden:

  • producten of diensten worden uitwisselbaar
  • de verdeling van arbeid kan efficiënter plaatsvinden
  • methoden en resultaten kunnen vergeleken worden
  • minder fouten tijdens een proces

Daar tegenover kan standaardisatie ten koste kan gaan van flexibiliteit. Ook nemen de keuzemogelijkheden af. Een te grote nadruk op standaardisatie gaat voorbij aan ervaring, inzicht, kennis en kunde van werknemers.

Ook kan standaardisatie ertoe leiden dat er geen rekening wordt gehouden met onderlinge verschillen. Dit wordt vooral sterk gevoeld als de culturele diversiteit in gevaar dreigt te komen. (Bron: Wikipedia)

Op het vlak van Reliability Management zijn veel standaarden. Afhankelijk van de branche worden standaarden vereist. Er zijn standaarden voor FMECA’s, RPN, Design FMEA’s, MIL standaarden, FDA (Food and Drugs Administration), GMP (Good Manufacturing Practise). Het zijn vastgestelde normen. Een Internationale Standaard geeft het gevoel iets te volgen waar goed over is nagedacht. Maar sommigen zien door bomen het bos niet meer. Veel standaarden worden als commercieel argument gebruikt.

Wij beperken ons hier tot Reliability Management en de overkoepelende RCM-standaarden die in alle industriële branches worden geaccepteerd. Het belang van het gebruik van de juiste terminologie is groot. Het doorgronden en kunnen toepassen van deze terminologie is veel belangrijker dan de methodiek RCM. Je kunt onmogelijk alles met RCM analyseren. Dan kom je manjaren te kort. Dan maar alles met korte klappen analyseren? Dat is heel dom. Het is de kunst om de juiste combinatie van “snel en oppervlakkig of grondig en gedetailleerd”, toe te passen. Snel waar het kan, grondig waar het moet. Voor beide moet je RCM doorgronden.

Rendement verbeteren begint met effectief communiceren. De RCM-terminologie is integraal verbonden met continu verbeteren. Zonder die terminologie ben je niet in staat RCM toe te passen. Er is geen betere methodiek dan RCM om onderhoudsconcepten te ontwikkelen. En als je dat snapt, begrijp je ook waar je wel en juist geen bochten af mag snijden. De snelste methodiek om onderhoudsconcepten te maken is QM (Quick Maintenance). Deze snijdt alle tijdsverslindende RCM er uit. Maar om dat te doen, ben je wel gebonden aan een strakke manier van werken, want QM trekt conclusies op basis van wat jij hebt vastgelegd. QM kan vrij gemakkelijk 10-15x sneller zijn dan RCM.

Iedereen die effect heeft op productierendementen zou deze taal moeten gebruiken. Dat zou veel miscommunicatie voorkomen. Deze taal zou gebruikt moeten worden bij het melden en oplossen van potentiële en functionele storingen. RCm is het resultaat van honderden mensen die achttien jaar lang wetenschappelijk de mechanismen achter beschikbaarheid, betrouwbaarheid, kosteneffectiviteit, storingen, oplossingen en onderhoudsconcepten verdedigbaar hebben gemaakt. De SAE JA1011 standaard beschrijft heel kort en bondig de minimale criteria aan een proces dat RCM genoemd mag worden. Gelukkig is deze standaard wereldwijd erkend. Dat helpt bij trainingen, certificeringen, en het faciliteren van internationale analyses. RCM kan gelukkig maar op een manier worden toegepast. Veranderingen aan de methodiek vergroten de kans op fouten schrikbarend snel.

De SAE JA1012 is de uitgebreide versie van de SAE JA1011. Dit is een onderdeel van trainingsprogramma’s. Als trainingsmateriaal is het een goede bijlage, maar het schiet schromelijk te kort om mensen te laten begrijpen hoe de methodiek gekoppeld is aan de terminologie. Ik heb studenten het zien proberen en na 1-1,5 jaar studie hadden ze nog hulp nodig, omdat ze delen van de methodiek niet goed hadden begrepen. RCM- trainingen zijn onontbeerlijk als je dingen “First Time Right” wil doen. De achterliggende logica om alles te begrijpen is alleen in trainingen te doorgronden en tijdens de noodzakelijk coaching daarna valt bijna alles op zijn plek.

De Reliability Management standaarden SAE JA1011 en SAE JA1012 beschrijven met opzet de RCM-procedures in een bepaalde volgorde. RCM wordt toegepast op hoog kritische systemen en daar is het niet geoorloofd de 80-20 regel te gebruiken of met trial en error maar wat aan te modderen.

Dit artikel is een van de 20 artikelen die worden aangeboden door European Reliability Centre (ERC) B.V. ERC is gespecialiseerd in trainingen en software voor maintenance en reliability engineers. ERC richt zich vooral op productiebedrijven die het storingsgedrag van hun productieproces willen verbeteren, met als doel kosten te verlagen en beschikbaarheid, betrouwbaarheid en effectiviteit te vergroten.

Op www.ercbv.eu zijn alle artikelen te vinden en is informatie over alle trainingen beschikbaar.

Trainingen worden vanaf 6 deelnemers ook op locatie gegeven. Informeer naar de mogelijkheden.