De Onderhoudsverantwoordelijken

Dit is artikel 3 van een serie van 20 artikelen, uitgegeven door Rik Plattel van het European Reliability Centre (ERC) B.V. Het volledige overzicht van artikelen is te vinden op www.ercbv.eu

Onderhouden is traditioneel de zorg van de Technische Dienst. Maar is dat de beste oplossing? In dit artikel beschrijven we een andere kijk op onderhouden. Een die kan zorgen voor een een boost in continu verbeteren.

Een productiebedrijf is een keten van mensen – machines – processen – procedures. Pas als alles goed functioneert, haalt het productieproces zijn rendementen. Goed functioneren lukt alleen als gebruikers de functies onder controle hebben. Goed functioneren lukt ook alleen als men disfunctioneren kan voorkomen of minimaliseren. Disfunctioneren voorkomen of minimaliseren is storingsgedrag managen. Dit alles is standaard verweven in Reliability-centred Maintenance. Een methodiek die voor productiebedrijven van enorme waarde is om te doorgronden wat nodig is om goed te functioneren.

Goed functioneren betekent dat het storingsgedrag onder controle is. Dat lukt met de juiste kennis, juiste procedures, juiste uitvoering van die procedures en het juiste onderhoudsplan dat ook juist wordt uitgevoerd. Dit alles samen heet professioneel onderhouden. Professionele onderhoudsplannen moeten het actuele storingsgedrag afdekken. Om dat actuele storingsgedrag van uw productieproces te kunnen beschrijven, zijn de juiste mensen nodig met de juiste kennis.

VRAAG 1:

Welke functionarissen hebben in een productieproces als eerste in de gaten dat het productieproces zich anders gaat gedragen? Operator of monteur?

VRAAG 2:

Welke functionarissen hebben de ervaring om productie-processen zo te manipuleren, dat zelfs bij veranderende procesparameters en storingen, toch de vereiste output tegen aanvaardbare kwaliteit geleverd wordt? Operator of monteur?

VRAAG 3:

Welke functionarissen horen, zien, ruiken, meten, herkennen waarschuwingen uit het productieproces het eerst? Operator of monteur?

Het antwoord op deze vragen 1-2-3 is bij het merendeel van de productiebedrijven de Operator. Als deze operator zoveel weet over storingsgedrag en zoveel parate kennis van zaken heeft, welke invloed heeft hij op de kwaliteit van onderhoudsplannen?

In veel gevallen zien we dat alleen de TD verantwoordelijk is voor onderhoud. Maar het is ook productie die waardevolle kennis heeft van storingsgedrag. De TD weet hoe de technische storing technisch opgelost moet worden. Productie weet als geen ander hoe de storing procesmatig opgelost moet worden. Productie en TD vullen elkaar zeer goed aan.

Goede onderhoudsplannen dekken zowel de procesverstoringen af als de technische storingen. En het kan nog beter. Professionele onderhoudsplannen dekken iedere factor af die effect heeft op het productierendement. Storingsgedrag wordt veroorzaakt door alle factoren die effect hebben op het productierendement. En iedereen die invloed en kennis heeft van storingsgedrag, is mede verantwoordelijk.

Een onderhoudsverantwoordelijke is daarmee iedere persoon die enige invloed heeft op productierendementen en parate kennis heeft van het actuele storingsgedrag. De factoren die onderhouden moeten worden en waar parate kennis van nodig is zijn o.a. :

  • bedieningsfouten
  • procedurefouten
  • onderhoudsfouten
  • mechanische, elektrische, pneumatische, hydraulische, .. fouten
  • slijtage
  • afschuring
  • veroudering
  • beveiligingen

De volgende stap is dan, dat die mensen daarover met elkaar op de juiste wijze moeten communiceren. Ze kunnen elkaar aanvullen als ze de Reliability Management terminologie begrijpen en toepassen. Er zijn 37 definities om alle mechanismen achter dat storingsgedrag goed te duiden.

In FMEA’s en FMECA’s beschrijven we dat storingsgedrag, dat daarna gebruikt wordt om onderhoudsconcepten mee te ontwikkelen die dat storingsgedrag voorkomen of minimaliseren.

Stel elkaar eens wat vaker de vraag: Wat heb jij gedaan of deze storing te voorkomen?

De verantwoordelijken voor onderhoud zijn dus ALLE partijen die storingsgedrag kunnen beïnvloeden.

Dit artikel is een van de 20 artikelen die worden aangeboden door European Reliability Centre (ERC) B.V. ERC is gespecialiseerd in trainingen en software voor maintenance en reliability engineers. ERC richt zich vooral op productiebedrijven die het storingsgedrag van hun productieproces willen verbeteren, met als doel kosten te verlagen en beschikbaarheid, betrouwbaarheid en effectiviteit te vergroten.