TAO, GAO, SAO vs. RCM

De industrie kent ze allemaal. TAO, GAO, SAO. Afkortingen voor Toestandsafhankelijk Onderhoud, Gebruiksafhankelijk Onderhoud en Storingafhankelijk Onderhoud. Maar hoe selecteren we de juiste optie?

Om hier een juiste keuze te maken, moeten we iets dieper gaan. Het draait hier allemaal om het managen van storingsgedrag. Storingen hebben negatieve effecten op kosten, stilstanden, onderdelen, kwaliteit, levering, ergernis, klanttevredenheid, etc. Uiteindelijk is storingsgedrag de oorzaak van te lage rendementen. Dat storingsgedrag komt maar voor 30% van machines, systemen en processen. 70% komt van de mensen er omheen. Leggen we het onderhoudsfocus op installaties of bedrijfsmiddelen, dan zetten we daarmee gelijk de oogkleppen voor verbetering op.

Zolang onderhoud een technisch focus houdt, blijven rendementsverbeteringen beperkt.

Onderhoud beïnvloedt storingsgedrag en daarmee rendementen, kosten, etc. Als 70% van dat storingsgedrag door mensen wordt veroorzaakt, hoeveel % van uw onderhoudsplan onderhoudt dan uw mensen?

We denken teveel in “ijzer”. Onderhoud is voor velen helaas beperkt tot een technisch kunstje.

Denk niet in IJZER maar wees WIJZER!

Uiteindelijk gaat het maar om één ding. Productieprocessen moeten goed functioneren. Goed functioneren lukt alleen als we de functies kennen. Als de functies goed functioneren moeten we de tegenovergestelde functies managen. Die tegenovergestelde functies hebben oorzaken. En die oorzaken moeten we inzichtelijk hebben om er wat aan te kunnen doen. Dus we moeten niet de pomp onderhouden maar die 300 liter per minuut.

We kunnen allemaal afkortingen bedenken, maar het draait alleen om storingsgedrag managen. Als dat storingsgedrag gemanaged kan worden met TAO, GAO of SAO, dan moet je dat gewoon doen. Maar er is iets dat belangrijker is dan onderhoudstaken. En dat is goed functioneren.

De juiste stappen in de juiste volgorde zetten voorkomt een hoop ellende. Daarom wordt het gedachtengoed van RCM zo geroemd. met behulp van de 36 RCM definities, is storingsgedrag perfect te beschrijven. Een 18 jaar durend onderzoek heeft aangetoond dat je voor hoog kritische installaties anders te werk moet gaan dan voor laag kritische installaties. Het RCM gedachtengoed mag gerust gestroomlijnd worden, als je het dan maar niet inzet op hoog kritische installaties.

Neem eens contact op om hier samen over te brainstormen.