Preventief onderhoud dekt maximaal 11% van alle storingen af.

Dit begint met de definitie wat Preventief Onderhoud is. In Reliability Management is Preventief Onderhoud het preventief beïnvloeden van storingsgedrag met vaste intervallen. Hieronder vallen alleen periodieke vervanging en periodieke revisie. Toestandsafhankelijk onderhoud, testen en correctief onderhoud vallen niet onder Preventief Onderhoud.

In de jaren 1960 – 1978 hebben Nowlan, Heap en Matteson ontdekt dat alle soorten storingen onderverdeeld kunnen worden in 6 categorieën: Storingspatronen.

Patronen ABCDEF geven in de tijd de voorwaardelijke storingskans weer. Bij ABC is er sprake van een oplopende storingskans na een bepaalde levensduur. Bij DEF zie je dat de kans na die levensduur helemaal niet oploopt, maar dat de kans constant blijft. De kans dat de storingsvorm optreedt is bij DEF vooral random.

Deze storingspatronen zijn de zes categorieën, waar iedere storingsvorm een plek in krijgt.
A = 2%
B = 4% (badkuipkromme)
C = 5%
D = 7%
E = 14%
F = 68% (kinderziekten)
ABC samen zijn 11%. Preventief onderhoud is alleen zinvol voor storingsvormen die in ABC vallen. Dus is Preventief Onderhoud zinvol voor maximaal 11% van onze storingsvormen. 89% van onze storingsvormen zijn effectiever te onderhouden met andere taaktypen.