Onderhouden​ = Care about C.A.R.E.

Onderhoud beïnvloedt Cost + Availability + Reliability + Effectiveness (C.A.R.E.). Professionele onderhoudsplannen zijn gebouwd op basis van actueel storingsgedrag. Dit wordt beschreven in een FMEA of FMECA. Deze FME(C)A wordt in een beslissingsstrategie omgezet in een onderhoudsconcept. Het onderhoudsconcept wordt genest naar een onderhoudsplan dat weer het onderhoudsprogramma in de CMMS update en dus invloed heeft op het rendement.

Professionele onderhoudsplannen dekken actueel storingsgedrag af. Veel dynamische productieprocessen worden echter nog onderhouden met een statisch onderhoudsprogramma, waardoor een aantal storingen alsnog resulteren in ongeplande stilstand, extra kosten en kwaliteitsproblemen. Goede onderhoudsprogramma’s zijn niet alleen gericht op assets maar ook op het storingsgedrag van o.a. die assets.

Wij ondersteunen productielocaties met het in de hand krijgen en houden van storingsgedrag. Dat doen we door medewerkers van die bedrijven de achterliggende mechanismen te leren herkennen en managen. Hierbij is RCM een belangrijke pijler. Maar RCM is duur, kost veel tijd en is soms omslachtig. Het kan ook sneller, goedkoper en het mag oppervlakkiger als er laag kritische systemen onderhouden moeten worden. Hiervoor zijn methodieken als Object Driven Maintenance (ODM) en Quick Maintenance (QM) beschikbaar. QM is tot 15x sneller dan RCM.

Storingsgedrag is dynamisch

Ieder productieproces kent veranderingen van personeel, procedures, modificaties en veranderingen in batchgrootte, verpakkingen, marktwerking. Dit merken we in veranderend storingsgedrag. Dynamische productieprocessen moeten daarom niet met statische onderhoudsplannen, maar met dynamische onderhoudsplannen worden onderhouden.

Kwaliteit van onderhoudsplannen

Een professioneel dynamisch onderhoudsplan dekt het ACTUELE storingsgedrag af. Grondig en verdedigbaar waar noodzakelijk en “quick en dirty” waar toegestaan. Maar altijd: meetbaar, verbeterbaar, verdedigbaar, realiseerbaar.

Door gebruik te maken van de MPE (Maintenance Program Effectiveness) indicator, kunnen maintenance en reliability specialisten focussen en resultaatgericht storingsgedrag aanpakken.

RCM software

RCM kan in excel, op papier, flipovers en op de achterkant van de sigarendoos worden beschreven. In RCM trainingen leren studenten de achtergronden en is eea in Excel heel goed uit te voeren. het nadeel is dat de RCM kennis in de tijd afneemt en dat er dan bochten afgesneden gaan worden, waardoor de kwaliteit achteruit gaat. Ook als meerdere collega’s met onderhoudsplannen bezig zijn, is het handig als men dezelfde aanpak gebruikt. Maar software die werkgroepen echt professioneel faciliteert is zeldzaam. DORA software (www.dorasoftware.com) is er een en die maakt gebruik van meerdere methodieken, wat in alle productieomgevingen gebruikt kan worden. Bestaande FMEA’s en bestaande onderhoudsplannen worden geïmporteerd, geoptimaliseerd en geëxporteerd naar het CMMS.