OEE en Onderhoud innovatief geïntegreerd.

Productieprocessen zijn enorm dynamisch. Verschillende ploegenroosters zorgen dat verschillende mensen processen bedienen. Batchgroottes, grondstoffen en kwaliteit standaarden veranderen per recept. Het storingsgedrag verandert steeds mee. Zelfs het weer kan invloed hebben op het storingsgedrag, evenals vakantieperioden waar dan meer inleenkrachten rondlopen.

Als onderhoudsplannen alleen gericht zijn op assets en kostenplaatsen, dan is de kans groot dat die bedrijven te maken krijgen met ongeplande ongewilde stilstanden. Simpelweg omdat hun onderhoudsplannen niet het actuele storingsgedrag afdekken. Professionele onderhoudsplannen dekken wel het actuele storingsgedrag af. Goed onderhoud is immers gericht op ALLE factoren die rendementen beïnvloeden. En dat is meer dan assets en/of kostenplaatsen.

Professionele onderhoudsplannen zijn gebouwd op basis van een FME(C)A die het actuele storingsgedrag beschrijft. Als die FME(C)A niet compleet is, is het onderhoudsplan ook niet compleet. Dat verschil is te monitoren middels de MPE (Maintenance Program Effectiveness). Als de trendmetingen aangeven dat de MPE zakt, moeten onderhoudsplannen geupdate worden om toch de vereiste OEE te blijven halen.

In DORA software zijn al deze mechanismen logisch aan elkaar gekoppeld. Bestaande onderhoudsplannen van leveranciers en bestaande plannen uit een CMMS, worden in DORA geoptimaliseerd tot een veel beter onderhoudsplan. DORA bevat 3 methodieken om onderhoudsconcepten te maken en te optimaliseren. Voor hoog kritische processen – Reliability-centered Maintenance (RCM). Voor midden kritische processes – Object Driven Maintenance (ODM) en voor laag kritische processen een snelle methodiek Quick Maintenance (QM). De verkregen onderhoudsconcepten worden genest tot onderhoudsplannen en geëxporteerd naar SAP, Maximo, Ultimo, …

Hiervoor wordt het actuele storingsgedrag gekoppeld aan de onderhoudsplannen.

Omdat in DORA dynamische pareto’s worden gebruikt, kan op ieder moment worden in- en uitgezoomd om snel analyses te maken. Hiermee is in een oogopslag helder waar de meest effectieve manuren in gestoken moeten worden om productieprocessen te blijven optimaliseren. Want onderhoudsplannen zijn nooit af. En om stabiel te produceren zonder verrassingen, moet onderhouden “Elke Dag Beter”. DORA faciliteert de lerende organisatie als geen ander.

Duurzaam onderhouden is ook omgaan met informatie die wel bij de mensen en niet in een CMMS opgeslagen is. En PLC data koppelen aan de FME(C)A’s om die “Elke Dag Beter” te maken en zo onderhoud te blijven optimaliseren.

Die slag maakt DORA software wel. In DORA zitten 5 PDCA cirkels ingebouwd.

Wat kost DORA dan? Onze klanten zeggen dat enkele storingen per jaar al meer kosten dan het abonnement op DORA. Om topscoorder te worden, moet je spierpijn willen lijden. Om als bedrijf topscoorder te worden, moet je als organisatie ook door die spierpijn heen. Wil je verbeteren, begin dan vandaag.

Zullen we bij u op locatie eens laten zien wat u met DORA kunt bereiken?

Bel 0184 600988 of of mail support@ercbv.eu

Rik Plattel

European Reliability Centre (ERC) B.V.