De MPE van onderhoudsplannen moet > 95% blijven.

MPE (Maintenance Plan Effectiveness) is een KPI om te meten hoe effectief onderhoudsplannen zijn. Het is het % storingsvormen (inclusief storingseffecten) dat in een FMEA staat en 100% klopt. Deze FMEA hoort het ACTUELE storingsgedrag te beschrijven. Op basis hiervan worden de onderhoudsplannen gemaakt en continu geoptimaliseerd.

Maintenance en Reliability engineers gebruiken de MPE als ToDo list. Het is hun taak om storingsgedrag te managen en de MPE speelt hier een belangrijke rol.