De impact van RCM, TAO, GAO, SAO op DORA Software

De oorsprong …

… van dit artikel is ontstaan tussen 1960 en 1978 toen Nowlan, Heap en Matteson de wetenschappelijke basis legden hoe de wereld om zou moeten gaan met storingsgedrag. TAO, GAO, SAO oplossingen gebruiken storingsgedrag om onderhoudsconcepten te maken, die genest worden tot onderhoudsplannen, om het onderhoudsprogramma in SAP, Maximo, Ultimo, Infor enkele keren per jaar te updaten.

Dat storingsgedrag is immers de overheersende root cause dat effect heeft op kosten, beschikbaarheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en productierendementen. Ieder zichzelf respecterend bedrijf dat op kosten stuurt, moet storingsgedrag professioneel managen.

Dat storingsgedrag is echter niet statisch. Storingsgedrag wordt beïnvloed door alle afdelingen in het bedrijf. Door mensen, procedures, grondstoffen, leveranciers, … Modificaties aan kwaliteitsstandaarden, instructies, machines, resulteren in veranderend storingsgedrag. En als we storingsgedrag willen onderhouden met onderhoudsprogramma’s, is dat alleen mogelijk met dynamische onderhoudsconcepten.

RCM (Reliability-centred Maintenance)

Dat lukt alleen als we structuur aanbrengen in hoe we om moeten gaan met dat storingsgedrag. In de RCM trainingen pakken we dit maximaal gestructureerd aan. In deze RCM trainingen gebruiken we de Proces FMEA of Object FMECA om dat storingsgedrag vast te leggen. De letters FM (Failure Mode = Storingsvorm) zijn hierbij doorslaggevend. In een Process FMEA wordt een andere route doorlopen om de lijst met Failure Modes te realiseren, dan bij een Object FME(C)A. De RCM aanpak is vele malen effectiever, geeft een completer beeld van realistische failure modes, geeft een veel betere kwaliteit, maar kost meer tijd. En er is meer kennis nodig van de methodiek.

De aanpak

In alle gevallen moet eerst een overzicht gemaakt worden van alle processen die van invloed zijn op productierendementen. We willen vooraf weten welke processen hoog, midden en laag kritisch zijn. Dat bepaalt welke aanpak we toepassen om storingsgedrag te managen. TAO, GAO, SAO is uitstekend voor de grote groep laag en midden kritische processen. Maar voor hoog kritische processen schiet het te kort. Daarvoor is Reliability-centred Maintenance nodig. RCM is alleen efficient toe te passen als men op de hoogte is van de 36 RCM definities en die toepast zoals de methodiek dat voorschrijft.

DORA Software

Als men dan aan de gang gaat, wordt meestal Excel gebruikt. Daar is niks mis mee, mist men de methodiek blijft toepassen. Excel is niet geschikt voor een multi user aanpak. Een Single User aanpak is duidelijk minder effectief en zal slechte RCM analyses opleveren. RCM is alleen in teamverband toe te passen. Anders wordt het een one-man-show met alleen die storingsvormen die de interesses wekken van de maker.

In 2014 hebben 16 vooraanstaande productiebedrijven unaniem het volgende aangegeven:

 • ze hadden allemaal asset management geïmplementeerd
 • ze hadden allemaal onderhoudssoftware als SAP PM, Maximo, Infot, JD Edwards, Ultimo en anderen CMMS’n
 • daarin stonden hun onderhoudsplannen
 • unaniem gaven ze aan dat hun onderhoudsplannen niet hun ACTUELE storingsgdrag afdekten, waardoor ongeplande stops, kwaliteitsproblemen en onacceptabele kosten het gevolg waren.

Dat was de start van nieuw te ontwikkelen software. De groep wilde niet alleen met RCM werken. Niet alles was immers hoog kritisch. De groep was unaniem dat RCM de beste methodiek was, maar dat voor laag kritische systemen een snellere, oppervlakkige aanpak nodig was. Daarop is de methodiek Quick Maintenance (QM) ontwikkeld.

De QM methodiek (Quick Maintenance)

QM gebruikt het gedachtengoed van RCM, maar snijdt alle tijdrovende delen er af. QM is gemakkelijk 10-15x sneller dan RCM. Vanwege die snelheid is het ook minder grondig en daardoor juist interessant voor de 80% van alle systemen.

DORA Software bevat 3 methodieken:

 1. QM (Quick Maintenance)
 2. ODM (Object driven Maintenance)
 3. RCM (Reliability-centred Maintenance)

Hierbij is RCM vooral geschikt voor de hoog kritische systemen en QM voor de laag kritische. ODM is een mix van QM en RCM en kan gebruikt worden voor midden kritische systemen.

Beschikbare DORA Software packages

 • Single User QM package (Alleen QM, € 1.800 / jaar)
 • Single User Pro package (QM + ODM + RCM)
 • Multi User QM package (Alleen QM)
 • Multi User Pro package (QM + ODM + RCM)
 • Enterprise (QM + ODM + RCM + Failure Reporting + OEE + Dynamic Pareto’s + PLC connections + …)

Meer informatie is te vinden op www.dorasoftware.com.

RCM, ODM, QM en DORA Software opleidingen worden georganiseerd door European Reliability Centre BV. Neem contact met ons op voor meer informatie.