89% van het onderhoudsplan, dekt storingen af die NIET afhankelijk zijn van levensduur.

Het rapport Reliability-centred Maintenance van Nowlan en Heap uit 1978, was gebaseerd op jarenlang onderzoek naar alle mechanismen achter storingsgedrag en hoe men hier mee om moest gaan. Zij ontdekten dat er zes storingspatronen zijn. Iedere storing, is in één van die zes storingspatronen in te delen.

Maar 11% van alle storingen vindt leeftijdsafhankelijk plaats. 89% van alle storingen vinden vooral random plaats.

Nu, meer dan 40 jaar later blijkt dit nog steeds het geval. Dit is één van de vele pijlers, op basis waarvan professionele onderhoudsplannen zijn gebaseerd.