RM6: DORA Software Level 1 user training.

iemand met Level 1 is op de hoogte van de beginselen van Reliability-centred Maintenance en kan als werkgroeplid actief deelnemen aan RCM – ODM en QM werkgroepen. De werkgroepen staan onder leiding van een RCM facilitator (RCM Level 2). Samen maken ze onderhoudsconcepten die genest worden tot onderhoudsplannen die de onderhoudsprogramma’s in een CMMS regelmatig kunnen updaten.

Om de beginselen van onderhoudsconcepten te doorgronden, is kennis nodig van de terminologie en van de methodieken. Dat kost 3 dagen. De DORA Software Level 1 training doorloopt in 3 dagen alle basiskennis om zelfstandig QM analyses te kunnen doen en onder begeleiding van een RCM facilitator ook RCM analyses te doen.

Met dit niveau op zak, is de Level 1 in staat:

 • Productieprocessen op te delen in hoofd- en subprocessen.
 • Systeemgrenzen van onderhoudsplannen te bepalen.
 • Een operationele context te definiëren.
 • Een RPN template te selecteren om FMECA’s te maken.
 • Het actuele storingsgedrag vast te leggen in een Object FMEA of FMECA of onder begeleiding van een RCM facilitator een Process FMEA te helpen maken.
 • M.b.v. de QM beslissingsstrategie een onderhoudsconcept te maken.
 • Bestaande onderhoudsconcepten te beoordelen op effectiviteit en er een MPE waarde aan te koppelen.
 • MPE’s te bepalen van ieder onderhoudsplan.
 • Op basis van MPE pareto’s een ToDo list te maken voor Maintenance en Reliability Engineers.
 • QM onderhoudsconcepten te kunnen nesten tot onderhoudsplannen.
 • Bovenstaande werkzaamheden in DORA Software efficient uit te voeren.

Iedere DORA User Training wordt op locatie gegeven. Datum en tijdstip wordt in overleg vastgesteld.

Aanmelden

  • Soort training
   Reliability Management trainingen
  • Prijs
   € € 6.600 tot en met 12 deelnemers.