Thermografie

Thermografie gaat over infrarood straling. Ieder object dat een temperatuur heeft vanaf 1 Kelvin, straalt infraroodstraling uit. Deze straling gebruiken we om in de industrie vroegtijdige aanwijzingen te vinden dat er storingen in ontwikkeling zijn.

Het lezen van infraroodbeelden vergt enige oefening evenals het vastleggen hiervan met een thermografische camera.

In deze 1-daagse basis-cursus thermografie, gaan we hier op in en behandelen we de volgende onderwerpen:

  • Inleiding in thermografie.
  • Reflectie, emissiviteit en absorptie.
  • Achtergrondstaling.
  • Materialen en hun thermografische eigenschappen.
  • Thermografische camera’s en andere meetmiddelen.
  • Vastleggen van IR straling, procedure, hulpmiddelen.
  • Herkennen van potentiĆ«le en functionele storingen.
  • Gebruik van gradiĆ«nten.
  • Gebruik van gratis software om IR analyses te doen.
  • Oefeningen.