RCM Certificering

RCM wordt toegepast op hoog kritische systemen. Gevolgen zijn onacceptabel. Het onderhoudsconcept is gebaseerd op verdedigbaar storingsgedrag dat de actuele situatie beschrijft. Dat is alleen mogelijk als dit gestructureerd, eenduidig en conform een wereldstandaard wordt vastgelegd. Dat is de RCM standaard.

Deze beschrijft het proces dat moet worden gebruikt om verdedigbare onderhoudsconcepten te kunnen maken. Hiervoor is kennis nodig van de structuur met de bijbehorende terminologie.

Certificering is absoluut noodzakelijk om zeker te stellen dat kwaliteit kan worden geboden.

Deze certificering wordt geboden door een team van 6 onafhankelijke RCM examiners. Zij hebben het hoogste RCM niveau gehaald en zij beslissen over de criteria waar studenten aan moeten voldoen om aan de vereiste RCM certificeringen te voldoen.