Bestel een RCM Facilitator training

De RCM facilitator training bestaat uit 2 fases.

 • Fase 1 is de theorie fase.
 • Fase 2 de praktijkfase.

Fase 1 en 2 is zowel online of klassikaal te volgen. Voor de klassikale versie komen er reis- en verblijfkosten bij van de docent plus de kosten voor de trainingsaccommodatie en lunch voor alle deelnemers.

Fase 1 is 80 uur theorie over RCM en sluit af met een theorie examen. 50 vragen 60 minuten. Hiervoor moet een score van minimaal 80% worden gehaald. De gehele training is Engelstalig.

In fase 2 zal de RCM facilitator met een eigen RCM werkgroep een professionele RCM analyse (RCM Master Project) uitvoeren conform de examen eisen. Tijdens het Master Project zijn er wekelijkse mentoruren waarbij de student stap voor stap door het Master Project wordt ondersteund.

De RCM Level 2 training wordt alleen in het Engels gegeven, waarbij studenten van andere landen aanschuiven. In overleg kan er vanaf 4 NL studenten een NL training gegeven. Het Master Project wordt in het Engels beschreven en aangeboden aan Engelstalige RCM examinatoren. De score voor het RCM Master Project moet minimaal 70% zijn.

De kosten voor een volledige online RCM Level 2 training zijn € 7.250 ex BTW. Neem contact op voor klassikale trainingen.

Inhoud RCM Level 2
In het theoriedeel doorlopen we in 1 maand het volgende:

 1. Korte herhaling RCM level 1
 2. Herhaling definities
 3. Herhaling intervallen
 4. Operating Context
  1. Selectie van een RCM analyse
  2. Asset criticality
  3. Proces criticality
  4. Gebruik van RPN bij kritikaliteitsanalyses
  5. Selectie van RPN template
  6. Bepalen van systeemgrenzen
  7. Opdelen van een bedrijf in hoog – midden – laag kritische systeemgrenzen
  8. Bepalen welke systeemgrenzen “Quick and Dirty” onderhouden kunnen worden en welke met RCM onderhouden moeten worden.
  9. Selectie van werkgroepleden.
  10. Selectie van de RCM review groep.
  11. Opzetten Operating Context documenten
   1. Globale procesbeschrijving
   2. Gedetailleerde procesbeschrijving
   3. Effect op HSE
   4. Effect op operations
   5. Achtergronden over leveranciers, levertijden moeilijke reservedelen
   6. Achtergronden over klanten, mogelijke claims
   7. Kwaliteitsaspecten
   8. Overezicht voorgekomen storingen afgelopen 5 jaar
   9. Overzicht van alle beveiligingsmiddelen inclusief alle beveiligde functionaliteiten, alrmmeldingen en performance standards wanneer de beveiligingen worden aangesproken, failsafe, etc…
 5. Functies
  1. Primaire functie(s)
  2. Blackboxing, procesfuncties, opzet secundaire functies, ESCAPES checklist
  3. Checks met Operating Context
 6. Functionele storingen
  1. Volledige storingen
  2. Gedeeltelijke storingen
   1. Valse storingen
 7. Storingsvormen
  1. Reasonably likely
   1. Ooit voorgekomen
   2. Nooit voorgekomen, wel reel mogelijk
   3. Momenteel worden voorkomen met taken
 8. Storingseffecten
  1. P-info
  2. F-info
  3. Werkzaamheden stroomlijnen en wat doen we in groepsverband en wat niet.
 9. Facilitatorwerkzaamheden FMEA controles
  1. Alle FMEA controles
  2. Controle door operationele afdelingen
  3. Optimalisatie en afsluiting FMEA en afsluiting van definieren van de onderhoudsbehoefte.
 10. Opzetten onderhoudsstrategie
  1. Bepaling van storingsgevolgen
  2. Evaluatie van de taakcriteria die gelden voor
   1. Verborgen storingen met alleen economische gevolgen
   2. Verborgen storingen met HSE en economische gevolgen
   3. HSE gevolgen
   4. Economische gevolgen
  3. Selectie van onderhoudstaaktype
  4. Bepaling van onderhoudsinterval. Dit stuk kost enkele dagen omdat met name de testintervallen uitgebreid zijn met economische, HSE gevolgen, failsafe, enkelvoudige en meervoudige storingen, kansberekening, etc.
 11. Controlewerkzaamheden van de facilitator bij de ontwikkeling van het onderhoudsconcept
 12. Het nesten van een onderhoudsconcept tot een onderhoudsplan.
 13. Het updaten van het onderhoudsprogramma met een geactualiseerd onderhoudsplan.
 14. Het uptodate houden van het beschreven storingsgedrag in de FMEA
 15. Het gebruik van de kpi MPE (Maintenance Program Effectiveness)
 16. Continu verbeteren van dynamische onderhoudsprogramma’s
 17. Gebruik van de FMEA voor
  1. onderhoudsconcepten
  2. reservedelenstrategieen
  3. OEE
  4. kennis van operators, monteurs
  5. nieuwe ontwikkelingen bij leveranciers
  6. pareto rapportages
  7. storingen melden
  8. oplossing terugmelden
  9. continu verbeteren
 18. Theorie examen. 60 vragen, 45 minuten.
 19. Opzet Master Project. Hiervoor heb je 3 maanden de tijd. Het moet in het Engels worden opgeleverd. De examencommissie bestaat uit twee engelstalige examinatoren.
  1. Selectie master project. Dit is bij voorkeur een project dat binnen jouw bedrijf met RCM geanalyseerd moet worden. Een hoog kritisch systeem.
  2. Selectie RCM werkgroep
  3. Selectie RCM review group
  4. Operating Context en FMEA
  5. Onderhoudsconcept
  6. Powerpoint presentatie

Kortom, als je een RCM Facilitator bent, ben je klaar om de grootste en meest complexe reliability studies te managen met als doel kosten en risico’s meetbaar te verlagen en efficiency, veiligheid, milieu en gezondheid meetbaar te verbeteren.
Het theoriedeel is in groepsverband. De coaching van het Master Project is 1 op 1. Jij en ik.
We zijn ongeveer 13-15 online sessies van 3 uur bezig. Hou rekening met 80 uur zelfstudie tot aan het theorie examen.Voor de tijd voor het Master Project moet je rekenen op 1 dag per week 3 maanden lang. Iedere week hebben wij online contact over de voortgang.
De totale kosten (All-In) voor de RCM level 2 training zijn € 7.250 ex BTW.