Nieuwe serie Reliability Management artikelen

Deze artikelen worden uitgegeven door European Reliability Centre (ERC) B.V. Het volledige overzicht van alle gepubliceerde artikelen is te vinden op www.ercbv.eu

Vanaf aanstaande maandag 5 Augustus 2019, wordt iedere week op maandag een artikel geplaatst op LinkedIn over Reliability Management. Op dinsdag, woensdag, donderdag worden er op verschillende tijden, discussiepunten gepost die slaan op het artikel van de afgelopen maandag.

We zien dat de industrie zoekende is en dat er veel kaf onder het koren is over dit onderwerp. Middels deze artikelen probeert ERC productiebedrijven te ondersteunen met informatie zodat zij beter de juiste keuzes maken.

Op www.ercbv.eu is ook altijd een overzicht te vinden over de gepubliceerde onderwerpen en alle bijbehorende trainingen.

Reliability Management (kortweg RM) is een structuur om storingsgedrag onder controle te krijgen en te houden. Het is storingsgedrag dat effect heeft op:

 • kosten
 • veiligheid
 • gezondheid
 • levertijden
 • kwaliteit
 • productieplanning

Kortom, het storingsgedrag beïnvloedt het rendement van een totale productielocatie.

Traditioneel worden assets onderhouden. Hiervoor zijn CMMS (Computerized Maintenance Management System). Dit zijn de onderhoudsbeheersystemen. Enkele veel voorkomende CMMS’en zijn: SAP PM, Maximo, Infor, Ultimo, Hippo, Ivara.

De ontwikkeling van deze CMMS’en gaat terug naar de 80-er en 90-er jaren. Medio 80-er jaren, werd de PC als eerste geïntroduceerd bij de afdeling administratie. De rekenkracht van de PC had een goede invloed op het verwerken en managen van de financiële administratie. Wat niet goed is gegaan is dat de ontwikkeling die daarop volgde vooral financieel gericht was. En toen dat uitontwikkeld was, werden andere afdelingen gekoppeld. Bij dat koppelen ontstonden vreemde situaties omdat niet alles in kostenplaatsen gevolgd kan worden. Heel veel belangrijke aspecten kwamen hierdoor tussen wal en schip terecht. Dit werd middels allerlei creatieve oplossingen een heel eind opgelost. De CMMS kon bedrijfsmiddelen koppelen aan kostenplaatsen. Informatie over reservedelen en bedrijfsmiddelen, levertijden en logistieke en andere interne procedures konden in de CMMS goed georganiseerd worden. Maar een ding bleef achter. Het storingsgedrag. We kunnen in CMMS’en heel goed kosten volgen, maar waarschuwingen die leiden tot storingen, lukt de meeste CMMS’en niet. Onderhoudsplannen zijn gekoppeld aan bedrijfsmiddelen in plaats van aan het storingsgedrag van bedrijfsmiddelen, procedures en parate kennis. Storingsgedrag wordt in tekstvelden ingegeven, waardoor analyseren lastig wordt en waardoor het effect op goed onderhoud achterblijft.

Al met al lopen bestaande CMMS’en sterk achter. Ze geven ook aan dat CMMS ontwikkelingen vooral gestuurd worden door wat hun klanten willen. CMMS gebruikers zouden deze ontwikkelingen veel meer kunnen afdwingen.

De term Asset Management is een bekende term en omvat al wat nodig is om bedrijfsmiddelen te beheren. Het is van groot belang dat bedrijven asset management goed op de rit hebben staan, voor ze met Reliability Management gaan starten. De CMMS moet goed zijn geïmplementeerd en gebruikers zijn op de hoogte van die modules die nodig zijn voor hun organisatie.

Ontwikkelingen in het managen van storingsgedrag.

Eind jaren 50 vorige eeuw, was de burgerluchtvaart na de 2e wereldoorlog wereldwijd met een opmars bezig. Op enig moment bleek dat passagiers minder durfden te vliegen. Onderzoek gaf aan dat van de 1.000.000 vluchten die opstegen er 60 crashten. Bij 40 van deze 60 crashes, bleek de oorzaak aan onderhoud te liggen. Onderhoudsverantwoordelijken deden hun best om onderhoud beter en vaker te doen.

Het resultaat was dat er meer crashes ontstonden. Dat lijkt vreemd. Meer onderhouden resulteerde in meer storingen. Nader onderzoek bleek noodzakelijk. Er werd een projectgroep opgezet die als opdracht mee kreeg het mechanisme achter storingsgedrag, onderhoud, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, kosten en de rol van ons mensen in kaart te brengen. Het werd het grootste onderzoek op onderhoudsgebied ooit. Van begin 60-er jaren tot eind 1978 was nodig om alle mechanismen in kaart te brengen en wetenschappelijke oplossingen te ontwikkelen om hier mee om te gaan. Het rapport Reliability-Centered Maintenance (RCM) is in de geschiedenis van onderhoud de meest belangrijke mijlpaal.

De ontwikkelaars van RCM (Nowlan, Heap en Matteson) hebben een methodiek ontwikkeld die op een gestructureerde wijze het storingsgedrag beschrijft, storingen kan voorkomen of gevolgen kan minimaliseren. Hierbij wordt rekening gehouden met alle factoren die effect hebben op storingsgedrag.

Dit RCM rapport was het begin van de ontwikkeling van Reliability Management. De komende serie artikelen zal daar regelmatig naar verwijzen.

De artikelen die zullen verschijnen zijn:

 • OEE en Onderhoud effectief geïntegreerd
 • Dynamic Maintenance Programs
 • Omgaan met verborgen storingen
 • Reliability Centered Maintenance, a way of life
 • Onderhouden = Care about C.A.R.E.
 • Reliability Management in een notendop
 • Productieresultaten uit het verleden bieden geen garantie op de toekomst
 • Nieuwe serie Reliability Management Artikelen Storingsgedrag managen
 • De Onderhoudsverantwoordelijken
 • Reliability Management vs. Asset Management
 • Toestandsafhankelijk onderhoud
 • Pro-actief vs. Preventief Onderhoud
 • Detectief Onderhoud
 • Correctief Onderhoud
 • De noodzaak van een Operationele Context.
 • FMEA / FMECA
 • Onderhoudsconcept > Onderhoudsplan > Onderhoudsprogramma
 • Dynamische Onderhoudsprogramma’s
 • Condition Monitoring Technieken
 • Internationale Standaarden
 • DORA Software
 • Lagers, montage en demontage
 • Reliability Management Rapportages
 • Smeertechnisch Onderhoud
 • Reservedelen strategie
 • Trainingen voor Maintenance en Reliability engineers

Deze serie artikelen wordt aangeboden door European Reliability Centre (ERC) B.V. ERC is gespecialiseerd in trainingen en software voor maintenance en reliability engineers. ERC richt zich vooral op productiebedrijven die het storingsgedrag van hun productieproces willen verbeteren, met als doel kosten te verlagen en beschikbaarheid, betrouwbaarheid en effectiviteit te vergroten.

Op www.ercbv.eu zijn alle gepubliceerde artikelen te vinden en is informatie over trainingen beschikbaar.

Trainingen worden vanaf 6 deelnemers ook op locatie gegeven. Informeer naar de mogelijkheden.

European Reliability Centre (ERC) B.V.
Vlietskade 1011
4241 WD ARKEL
www.ercbv.eu / info@ercbv.eu / +31 (0)184600988