RCM (Reliability-centred Maintenance)

RCM is al vanaf 1978 de beste methodiek om professionele onderhoudsconcepten te ontwikkelen. Het maakt effectief gebruik van alle mechanismen die storingsgedrag beïnvloeden. Het structuur om storingsgedrag vast te leggen in een Process FMEA. Deze wordt gebruikt om het onderhoudsconcept te maken. Het onderhoudsconcept wordt daarna genest tot een onderhoudsplan dat het onderhoudsprogramma in de  CMMS update.

De ontwikkeling van RCM:

  • 1978 RCM rapport door Nowlan en Heap.
  • 1981 doorontwikkeld tot RCM2 door John Moubray.
  • 1999 RCM wordt als wereldstandaard vastgelegd in de SAE JA1011. In 2009 verschijnt de gereviseerde versie.
  • 2002 RCM Guide wordt als standaard beschikbaar in de SAE JA1012. In 2011 verschijnt de laatste revisie.
  • 2004 RCM 2 wordt, op verzoek van de industrie, doorontwikkeld tot Dynamic RCM.
  • 2016 Dynamic RCM is ingebouwd in DORA software om dynamische onderhoudsplannen te ontwikkelen en te onderhouden voor dynamische procesomgevingen. Hierbij is gebruik gemaakt van nog twee methodieken:
    • ODM (Object Driven Maintenance). Een mix van QM en RCM. Geschikt voor midden kritische systemen.
    • QM (Quick Maintenance). Hierbij zijn alle tijdrovende activiteiten geminimaliseerd. Daardoor is het oppervlakkiger en wel 15x sneller dan RCM. Geschikt voor de grote groep laag kritische systemen. Het is mogelijk QM analyses te upgraden naar ODM of RCM analyses, als later blijkt dat de geanalyseerde systemen kritische blijken dan eerst gedacht.

Dynamische processen hebben dynamische onderhoudsplannen nodig

Onderhouden beïnvloedt storingsgedrag. Professionele onderhoudsplannen zijn gebouwd op het actuele storingsgedrag. Storingsgedrag wordt beschreven in een FMEA of FMECA. FMEA voor hoog kritische systemen en FMECA voor laag kritische systemen. (andersom dan de meeste mensen denken!)

Een FME(C)A wordt gebruikt om een onderhoudsconcept te maken. Dit is een theoretische lijst met onderhoudsacties per storingsvorm.

Dynamic RCM is 100% RCM, maar dan gericht op een continu verbeterend productieproces met alle dynamische invloeden die je maar kunt bedeken. Het is een structuur die gebruikers helpt onderhoudsconcepten op een juiste manier te ontwikkelen en te optimaliseren. De methodiek is gericht op een procesmatige aanpak en gericht op het steeds beter laten functioneren. RCM begint dan ook met een Operationele Context beschrijving met een Proces FMEA.

Door stap voor stap de methodiek te blijven volgen, worden valkuilen vermeden en wordt in de kortst mogelijke tijd een verdedigbaar onderhoudsconcept gebouwd. Een goede FMEA is geen lijstje invullen. Een goede Proces FMEA valt op door het juiste gebruik van functionele storingen, storingsvormen, potentiële storingen en storingseffecten. Als de FMEA af is, wordt begonnen met de beslissing strategie. Hier komt het onderhoudsconcept uit. Onderhoudsconcepten worden genest tot onderhoudsplannen die periodiek in de CMMS worden ge-update.

Productieprocessen moeten functioneren en rendementen moeten steeds beter onder controle komen. Elke factor die het rendement negatief kan beïnvloeden is ongewenst. Daarom is “goed functioneren” het hoogste goed. Dynamic RCM zorgt dat functies blijven functioneren. Anders gezegd: Dynamic Reliability-centred Maintenance maakt onderhoudsconcepten om goed functioneren te garanderen.

Dynamic RCM

Het rapport van Matteson, Nowlan en Heap.

Dynamic RCM is de laatste RCM-versie die volledig pasgemaakt is op dynamische productieomgevingen.

Dynamic RCM werkt grondig waar vereist en snel waar mogelijk.

Dynamic RCM gaat grondiger en sneller te werk dan RCM of RCM2. Voortschrijdende inzichten in de afgelopen decennia hebben de SAE JA1011 en JA1012 vervolmaakt. Als storingsgevolgen laag zijn, is minder onderhoudsenergie nodig.  Oorzaken van procesverstoringen komen uit alle hoeken, waardoor assetmanagement tekort schiet. Dynamic RCM zorgt dat onderhoud van mensen, middelen, methodes en machines Elke Dag Beter wordt.

De methodiek is zeer gericht op pro-actief onderhoud, mits dit verdedigbaar is. Een van de belangrijkere onderdelen zijn potentiële storingen. Deze beschrijven symptomen die aantonen dat storingen in ontwikkeling zijn. In de industrie sneeuwt deze informatie nogal eens onder, terwijl deze er juist voor kan zorgen dat storingen worden voorkomen. Tevens zorgen potentiële storingen ervoor dat de organisatie de status van de installatie veel beter kan volgen. Stabiel produceren zonder verrassingen is alleen op deze manier echt te realiseren.

De dynamiek in productieprocessen geeft de kans om de informatie te verzamelen om rendementen beter onder controle te houden.

Het is heel goed mogelijk om snellere en oppervlakkige onderhoudsconcepten te maken. Dan worden er stukken RCM niet gedaan en dat scheelt tijd. Deze aanpak is mogelijk voor laag- en midden-kritische processen. Voor hoog-kritische processen is en blijft het de RCM aanpak.

Neem contact met ons op.

*