DORA software

Software

Bij het ontwikkelen van professionele onderhoudsconcepten en -plannen, wordt gebruik gemaakt van FMEA’s of FMECA’s. Hierbij is structuur en kennis van do’s and don’t s, tips en tricks belangrijk. Alles is in Excel te doen, echter het overzicht houden wordt lastig als je alleen maar in regels en kolommen kunt werken. Voor enkele analyses is Excel te gebruiken. Zodra meer mensen toegang moeten hebben of als er veel analyses beheerd moeten worden, is eenduidig werken van belang. Hierbij hebben databases en bescherming van gegevens een belangrijke toegevoegde waarde. Als meerdere mensen met methodieken werken is het tevens raadzaam om eenduidig te werken. Al die zaken zorgen dat je dit met software beter kunt managen.

DORA software

DORA software bevat 3 methodieken om onderhoudsconcepten te ontwikkelen voor hoog-midden-laag kritische systemen. Onderhoudsconcepten worden genest tot onderhoudsplannen, die het onderhoudsprogramma in het CMMS periodiek updaten.

DORA is ontwikkeld door een team van 16 internationale productiebedrijven die allemaal hun onderhoudsplannen in hun eigen CMMS uitvoeren. De unanieme conclusie was dat bestaande onderhoudsplannen niet het actuele storingsgedrag afdekt. En dat zien we in de industrie te vaak. Standaardiseren van terminologie en werkzaamheden zorgt dat bedrijven hun actuele storingsgedrag blijven verbeteren.

Voor meer info: www.dorasoftware.com

DORA (Dynamic Operational Reliability Analyser) is een product van European Reliability Centre B.V.