Onderhoud kan en moet “Elke Dag Beter”.

In het afgelopen jaar hebben we samen met 16 industrie experts uit onderhoud DORA 3 doorontwikkeld naar DORA 4. Allemaal doorgewinterde reliability engineers, hoofden TD, procestechnologen, senior consultants, … uit diverse industrietakken als food, steel, chemie, pharma, hospital, infra, marine, …

Zoals de meesten weten, is ERC niet gefocust op het traditionele onderhoud aan machines, maar is onderhoud gericht op ALLE factoren die productieprocessen beïnvloeden. Daardoor ligt ons focus direct op de volle breedte/diepte om productierendementen te optimaliseren en is er geen versmalt focus dat alleen gericht is op bedrijfsmiddelen of nog erger… kostenposten.

DORA 4 kenmerkt zich door de aanpak om juist niet te beginnen met assets, maar te starten vanuit de proceskant. In DORA worden eerst alle productieprocessen met moeder- en dochterrelaties in kaart gebracht. Dan wordt voor ieder proces en deelproces de kritikaliteit vastgesteld en onderverdeeld in hoog-midden-laag kritische processen. Dat is simpel te doen.

Dan begint het.

We gebruiken, per soort kritikaliteit, een andere methodiek om onderhoudsconcepten te maken. Voor hoog kritische processen wordt uiteraard een grondige methodiek gebruikt zoals Dynamic RCM. Voor laag-kritische processen wordt een snelle oppervlakkige methodiek gebruikt. En voor midden kritische processen een mix.

Elk van deze methodieken maakt een onderhoudsconcept. Je kunt onderhoudsconcepten selecteren en deze nesten tot onderhoudsplannen en deze exporteren voor gebruik in een CMMS.

Dat is de onderhoudsplan aanpak.

Maar onderhoudsplannen zijn nooit af. Er is, en de echte onderhoudsprofessional weet dat als geen ander, altijd voortschrijdend inzicht. Hierdoor kunnen we de achterliggende kennis blijven verbeteren, waardoor onderhoudsconcepten en dus onderhoudsplannen verbeteren.

Omdat alle storingen in de methodieken zijn omschreven, is het mogelijk storingen aan te klikken en deze zo te melden. Dat heeft een groot voordeel. Omschrijvingen van storingen worden eenduidig vastgelegd. Daardoor ontstaat bruikbare data!! Als storingen zijn opgelost, wordt de oploskennis van die  specifieke storing teruggemeld, zodat de kennis in de kennisbanken continu wordt verrijkt met voortschrijdende kennis. Hiermee kunnen onderhoudconcepten en dus onderhoudsplannen continu worden verbeterd.

Maar nu komt de volgende optie.

Door PLC meldingen te koppelen aan de bekende storingen, worden automatisch meldingen in DORA gemaakt. De datamining en procesmining module berekenen continu de waarschijnlijkheid van alle meldingen t.o.v. elkaar. DORA herkent welke meldingen iedere keer voor een storing plaatsvinden en is daardoor in staat vragen te stellen of de statistisch berekende potentiële storingen inderdaad voorgaan aan functionele storingen. Hierdoor zal DORA PF-intervallen zekerder maken waardoor inspectie-intervallen steeds beter worden.

Ook de MTBF van iedere storing wordt door DORA zo gecontroleerd en in overleg met de facilitator dichter bij de werkelijkheid gebracht. DORA faciliteert zo de facilitator.

Dat resulteert in enkele interessante opties.

1. DORA zal hierdoor storingen steeds beter leren voorspellen.

2. DORA is in staat de MTBF inschatting steeds beter te krijgen, waardoor onderhoudsintervallen steeds beter worden.

3. DORA toont aan of storingspatronen ABC of DEF van toepassing zijn, waardoor de mix van onderhoudstaken steeds beter te verdedigen is.

4. DORA kan adviezen geven om de reservedelenstrategie aan te passen, omdat er steeds betere data beschikbaar komt. Hierdoor zullen minimale voorraadaantallen beter berekend kunnen worden.

5. DORA kan leveranciers informeren om bepaalde reservedelen op een statisch berekend tijdstip op een locatie in de buurt in voorraad te hebben. Onnodige transporttijden voor reservedelen worden zo voorkomen en de stress om ineens dure reservedelen te bemachtigen neemt af. Dat kunnen hele stevige kostenreducties per jaar opleveren.

DORA toont enkele standaard rapportages als OEE en Dynamische Pareto’s. Hiermee is per ochtend-middag-nachtdienst-dag-week-maand de OEE te tonen. Maar de pareto kan ook inzoomen en uitzoomen en zo de grootste functionele vissen tonen die de functionaliteit (=rendementen) onderuit halen. Hiermee kunnen de specialisten focussen waar de aandacht van hun werkgroepen naar toe moet gaan.

Enfin, heel verhaal. 

Professionals met zowel een proces- als technische achtergrond snappen dit heel goed en kunnen binnen enkele maanden giga resultaten neerzetten.

Sommigen zijn van 51.000 minuten stilstand/jaar terug gegaan naar 1900.

Anderen hebben hun onderhoudsbudget gehalveerd. Anderen hebben de onderhoudscontracten geprofessionaliseerd. Weer anderen hebben de kennis van de operators sterk verbeterd. Weer anderen hebben de kwaliteit onder controle gekregen. Kortom, met deze vorm van onderhoud worden ALLE factoren onderhouden die rendementen beïnvloeden. Dat is Operationeel Onderhouden!!

Er zijn zoveel manieren om alle factoren te onderhouden die procesrendementen kunnen verbeteren, dat het niet eenvoudig is om alles te tonen.

Mocht je interesse hebben om hierover van gedachten te wisselen, download Skype for Business en stuur een email.

Dan nodig ik je uit voor een webinar om samen door deze stof te gaan.

DORA is bij enkele grote bedrijven al de nieuwe standaard om continu te blijven verbeteren, want onderhoud kan immers “Elke Dag Beter”.

Groet

Rik Plattel

European Reliability Centre B.V.

www.dorasoftware.com

www.ercbv.eu

+31 184600988

+31 651925372

DORA: The new standard in Maintenance Plans.

Een nieuwe standaard in onderhoudsplannen? Het klopt inderdaad. DORA software is als geen ander in staat onderhoudsplannen te ontwikkelen, optimaliseren en te onderhouden.

DORA is geen CMMS. Daar zijn er genoeg van. DORA doet wat geen enkele CMMS kan.

Kijk op www.dorasoftware.com en vergelijk.

TD verantwoordelijk voor onderhoud? De wereld op zijn kop!

In oude tijden was onderhouden repareren. In oude tijden was de TD de sleutelaar, de onderhouder en de reparateur. In de 2e wereldoorlog veranderde dat al en eind 50-er jaren kwam er een beweging op gang die nog steeds actueel is. Tussen begin 1960 en 1978 was er een onderzoek gaande naar hoe de mechanismen achter storingen – functioneren – kosten – betrouwbaarheid – onderhoudsplannen – … werken. Dat RCM rapport van 31-12-1978 heeft veel stof doen opwaaien.

13 jaar later ontstond namelijk ook RCM2, dat een geweldige doorontwikkeling was op RCM. John Moubray heeft met zijn Aladon groep wereldwijd het RCM concept onder de aandacht gebracht.

13 jaar later ontstond Dynamic RCM uit een doorontwikkeling van RCM2. Dynamic RCM bracht Dynamische onderhoudsconcepten die zich aanpassen aan de dynamische productie omgevingen. Dit bracht grote bedrijven als Philips en Friesland Foods er toe om de DORA software ontwikkeling te ondersteunen. In 2004 kwam DORA 3 uit dat geheel gebaseerd was op Dynamic RCM.

Bijna 13 jaar later is het zover dat DORA4 uit komt. Lees meer op www.dorasoftware.com

Tegenwoordig is het Productie de eindverantwoordelijk hoort te zijn voor het steeds beter leren realiseren van productiedoelstellingen. Zij weten als geen ander wanneer het proces zich anders gaat gedragen. Zij weten als geen ander hoe je dan het proces moet besturen om toch goede producten te blijven maken. Zij hebben de kennis van al die waarschuwingen die vooraf gaan aan storingen. En zij zijn het die moeten weten wat het proces moet doen! En wie heeft dan de kennis om die doelstellingen steeds beter te leren onderhouden?