Trainingen

2019 Trainingen

Storingsgedrag managen lukt alleen als men de achterliggende terminologie en structuren begrijpt.
ERC biedt drie methodieken aan om storingsgedrag aan te pakken:
– Reliability-centred Maintenance (RCM) voor hoog-kritische systemen
– Object Driven Maintenance (ODM) voor midden-kritische systemen
– Quick Maintenance (QM) voor laag-kritische systemen.

Deze drie methodieken gebruiken allemaal dezelfde RCM-terminologie, die is vastgelegd in de internationale RCM-standaarden SAE JA1011 en SAE JA1012. (Zie https://www.sae.org).
Trainingen zijn beschikbaar voor drie niveau’s. Deze zijn vastgesteld door het IRCC (International RCM Certification Committee). Zie https://www.ja1011.org.

RCM Level 1: RCM-werkgroeplid
– werkgroepleden kunnen zelfstandig professionele onderhoudsplannen maken/optimaliseren met QM en onder leiding van een RCM-facilitator ook deelnemen aan ODM- en RCM-analyses.
– 3-daagse training op locatie of open inschrijving.
– RCM Level 1 certificering op de 3e dag.

RCM Level 2: RCM-facilitator
– RCM-facilitators zijn volledig opgeleid om voor hoog-, midden- en laag-kritische systemen onderhoudsplannen te ontwikkelen en te optimaliseren. Ze zijn als geen ander in staat storingsgedrag te optimaliseren. Onderhoudsplannen zijn niet alleen gericht op assets, maar vooral op het storingsgedrag van de totale keten (inclusief assets). De facilitator geeft leiding aan werkgroepen die ODM- en RCM-analyses maken. De facilitator is degene die valkuilen voorkomt en kwaliteit borgt. Het zijn de Reliability Professionals van uw organisatie.
– 10-daagse theorietraining met theorie-examen + binnen 3 maanden een eigen praktijkopdracht verdedigen voor een IRCC-examencommissie.
– deelnemers worden opgeleid in de drie methodieken.
– analyses worden uitgevoerd op papier, in Excel en in DORA Software.
– tijdens de training hebben de deelnemers toegang tot alle RCM Level 2 trainingsmaterialen en oefentoetsen.

RCM Level 3: RCM-docent
– een RCM-docent geeft RCM-, ODM- en QM-trainingen en begeleidt deelnemers bij hun praktijkopdrachten.
De docent is tevens RCM-consultant en begeleidt bedrijven bij gecompliceerde analyses.

RCM Level 4: RCM-examinator
– een RCM-examinator heeft minimaal 5 jaar ervaring als RCM-docent en heeft bijzonder opvallende werkzaamheden, studies en resultaten geboekt die een grote bijdrage hebben geleverd aan het international besef van Reliability Management.
– Er is geen opleiding voor RCM-examinator, maar het IRCC Steering Team selecteert examinatoren na een grondige selectieprocedure.

Voor meer informatie:

European Reliability Centre (ERC) B.V.
Vlietskade 1011
4241 WD  Arkel
Netherlands
+31 (0)184 600988

of gebruik onderstaand contactformulier: