Actuele RCM trainingen

RCM opleidingen 2018:
 • 19-20-21 September: RCM Level 1
 • 9-19 Oktober: RCM Level 2
RCM Level 1
 • RCM Level 1 is de basistraining. Het gaat hier vooral om de logica achter storingsgedrag – onderhoudstaken – intervallen helder te krijgen. Er wordt een volledig inzicht gegeven die de van toepassing zijnde terminology en de logische samenhang daarvan. Level 1 is nodig om naar Level 2 te kunnen doorstromen.
 • Professionele onderhoudsplannen beinvloeden het storingsgedrag en dekken deze daarmee af. Het storinbgsgedrag wordt vastgelegd in een FMEA of FMECA, waarmee een onderhoudsconcept tot stand komt. Deze onderhoudsconcepten zijn concepten en nog niet af. Ze moeten genest worden tot onderhoudsplannen die het onderhoudsprogramma in de CMMS met enige regelmaat update. Vooral in dynamische productieprocessen is het noodzakelijk dat er geen statische onderhoudsplannen zijn. Dynamische onderhoudsplannen bewegen mee met het storingsgedrag.
 • Inhoud RCM Level 1
  • Basistraining opzetten onderhoudsconcepten
  • 3 methodieken om onderhoudsconcepten te maken voor hoog-midden-laag kritische systemen
  • inleiding onderhoudsconcepten nesten tot onderhoudsplannen
  • globaal onderhoudsplannen onderhouden
  • inleiding in continu verbeteren
  • gebruik van de MPE kpi om de kwaliteit van onderhoudsplannen te kunnen meten
RCM Level 2
 • RCM Level 2 is de RCM facilitatortraining ook wel RCM Master genoemd. Hiervoor is HBO denkniveau vereist. Het examen is in het engels. De RCM Master kan met emerdere werkgroepen onderhoudsplannen maken voor volledige productielocaties. de RCM Master kent alle details wanneer men snel-oppervlakkig of grondig en rubuuste onderhoudsplannen kan maken. Hij kent de valkuilen, tips en tricks om het storingsgedrag van productielocatie zo te beinvloeden dat rendementen steeds beter worden tegen steeds lagere kosten. In RCM wordt niet alleen gekeken naar assets, maar naar het storingsgedrag van alle factoren die C.A.R.E. verstoren. (C.A.R.E. = Cost – Availability – Reliability – Effectiveness). Care about C.A.R.E. dus. Deelnemers die Level 2 gecertificeerd zijn kunnen binnen iedere branche in ieder productieproces C.A.R.E. optimaliseren. Ze beheersen alle technieken die C.A.R.E. beinvloeden.
 • Inhoud RCM Level 2
  • Fase 1:
   • Korte herhaling terminologie uit Level 1
   • Gedetailleerd inzoomen op 3 methodieken om onderhoudsconcepten te maken voor hoog-midden-laag kritische systemen.
   • 3 methodieken: RCM – ODM – QM (Reliability-centred Maintenance, Object Driven Maintenance, Quick Maintenance)
   • RCM – ODM – QM onderhoudsconcepten nesten tot onderhoudsplannen
   • Onderhoudsprogramma in CMMS updaten
   • Meten van huidige MPE waardes van bestaande onderhoudsplannen.
   • Todo lijst maken van onderhoudsplannen die geoptimaliseerd moeten worden.
   • Werken met software om bestaande onderhoudsplannen te optimaliseren en nieuwe onderhoudsconcepten te ontwikkelen
   • Plan van aanpak maken voor een productielocatie
   • Selectie van RCM-ODM-QM methodieken voor de verschillende productieprocessen
   • PDCA cirkels inbouwen om continu te blijven verbeteren
   • Theorie examen (conform IRCC, www.ja1011.org)
  • Fase 2: Praktijk examen 18 januari 2019
   • Binnen 3 maanden na het theorieexamen eigen praktijkopdrachten uitwerken. Minimaal 1 RCM en 1 QM analyse maken in het eigen bedrijf. Powerpoint maken van de bereikte resultaten. Het praktijkexamen wordt afgenomen door twee IRCC examinatoren. (www.ja1011.org)
DORA trainingen:
Met de kennis van de trainingen kan in excel of eigen systemen alles gedaan worden. Veel bedrijven kiezen er echter voor hier ondersteunende software voor te gebruiken. Gebruikers die gecertificeerd zijn, kunnen toegang krijgen tot DORA.
In DORA worden bestaande onderhoudsplannen geimporteerd – geoptimaliseerd – periodiek geexporteerd naar het CMMS om onderhoudsprogramma’s continu beter te maken.
Om het storingsgedrag in de FME(C)A’s actueel te houden, zijn er verschillende verbetercirkels beschikbaar. Hoe actueler het storingsgedrag beschikbaar is, hoe effectiever onderhoudsplannen worden. Daarom kan de FMEA in DORA gekoppeld worden:
 • aan PLC data
 • aan productiedata
 • aan sensordata of internet4 data
 • kunnen storingen in DORA worden aangemaakt door ze aan te klikken in plaats van ze te beschrijven
 • kunnen oplossingen gebruikt worden om met de voortschrijdende kennis het actuele storingsgedrag te updaten
 • wordt alle informatie gestructureerd vastgelegd om de reservedelenstrategie steeds beter onder controle te krijgen en misgrijpeffcten te voorkomen of te minimaliseren.
 • kan met de dynamische pareto’s inzichtelijk worden gemaakt waar de meeste pijn in de organisatie zit die rendementen verstoren.
 • DORA cares about C.A.R.E.

Level 1 en Level 2 deelnemers leren omgaan met alle functionaliteiten dat bij hun RCM level past.

 • Level 1 Usertraining
 • Level 2 usertraining
 • Key-usertraining