14-15-16 november 2017, RCM Level 1 training Enschede.

Training RCM Level 1
Incl. 30 dagen proefabonnement DORA 4.

Kosten € 1.800 p.p., incl. trainingsmaterialen, lunch.
Plaats: Enschede

 

Deelnemers worden getraind om in het eigen bedrijf

 • de effectiviteit van huidige onderhoudsplannen te meten
 • vast te stellen welke methodiek het best past om onderhoudsconcepten te maken
 • onderhoudsconcepten te ontwikkelen / optimaliseren
 • onderhoudsconcepten te nesten tot onderhoudsplannen
 • alle factoren te onderhouden die productierendementen beïnvloeden.
 • “Elke Dag Beter!” te worden.

3 methodieken!

Deelnemers maken kennis met 3 methodieken om onderhoudsconcepten te maken / optimaliseren.

 • RCM (Reliability-centred Maintenance) voor hoog kritische processen.
 • ODM (Object Driven Maintenance) voor midden kritische processen.
 • QM (Quick Maintenance) voor laag kritische processen.

Deze 3 methodieken leveren elk een onderhoudsconcept op. Deze worden genest tot onderhoudsplannen om de CMMS te kunnen updaten.

MPE (Maintenance Program Effectiveness)

De MPE is het kwaliteitscijfer of key-performance indicator van het onderhoudsplan. Hoe hoger, hoe beter. Het MPE % geeft aan in welke mate het onderhoudsplan het actuele storingsgedrag van het productieproces afdekt. Alle procesverstoringen moeten zijn vermeld en afhankelijk van de storingsgevolgen worden de procesverstoringen voorkomen, geminimaliseerd of wordt er correctief op gereageerd met de juiste intervallen.

Proces focus of asset focus?

Bedrijven realiseren rendementen doordat processen functioneren. Een proces is een interactie tussen mensen – procedures – materialen en machines of processen. Richt je een onderhoudsplan alleen op assets of kostenplaatsen, dan is je MPE veel te laag en zul je last blijven houden van ongewilde ongeplande stilstanden en kosten.

Wanneer moet een onderhoudsplan geoptimaliseerd worden?

In professionele onderhoudsomgevingen worden onderhoudsplannen onderhouden, evenals procedures, bedieningskennis, … Goede onderhoudsplannen zijn gebaseerd op structuren die het actuele storingsgedrag van de processen beschrijven. Hiervoor worden FMEA’s of FMECA’s gebruikt. De key performance indicator MPE meet of het onderhoudsplan het actuele storingsgedrag afdekt. Als de MPE zakt, moeten onderhoudsplannen geoptimaliseerd worden.

Kritikaliteit

Het rendement van productieprocessen wordt beïnvloedt door mensen – middelen – methoden – materialen – machines. (De 5 M’s). Onderhoudsplannen moeten alle mogelijke procesverstoringen hebben geborgd. Dat kan veel werk zijn voor grote bedrijven. Daarom wordt de aanpak “Snel waar mogelijk en grondig waar vereist” toegepast. Het bedrijf wordt onderverdeeld in hoog-midden-laag kritische processen. Deze worden met de bijbehorende methodieken doorlopen. Bestaande onderhoudsplannen worden overgenomen en evt. geoptimaliseerd.

Hoog kritische processen gebruiken de RCM methodiek.
Midden kritische processen gebruiken ODM.
Laag kritische processen gebruiken QM.

Onderhoudsconcepten nesten tot onderhoudsplannen

De bestaande, nieuw aangemaakte en/of geoptimaliseerde onderhoudsconcepten worden genest tot bruikbare onderhoudsplannen, die geupload worden naar de CMMS.

Dynamic RCM Level 1 nieuwe stijl.

Inhoud training:

 • Verleden, heden en toekomst van onderhouden.
 • Ontwikkeling van RCM.
 • RCM wereldstandaard SAE JA1011 en JA1012.
 • Gebruikte terminologie.
 • Methodiek RCM in detail.
 • Methodiek ODM in detail.
 • Methodiek QM in detail.
 • Onderhoudsconcepten nesten tot onderhoudsplannen.
 • Continu verbeteren.
 • Eindtoets. Bij een score van => 80% volgt Level 1 certificaat.

Level 1 certificaat

Het Level 1 certificaat geeft het niveau van de deelnemer aan. Level 1 is basisniveau. Level 2 is master niveau (RCM facilitator) en volgt op Level 1.

Naast dat de methodieken gewoon in excel of op papier te gebruiken zijn, kan men ook gebruik maken van DORA 4 software. Level 1 geeft toegang tot de meest gebruikte functionaliteiten in de software.

1 maand proef abonnement op DORA software

Alle deelnemers krijgen een trainingsaccount tijdens de training en kunnen tot 30 dagen na de training nog gebruik maken van DORA software om bestaande onderhoudsplannen te optimaliseren en/of nieuwe te maken.

Neem contact met ons op.