dynamic Reliability-centred Maintenance gaat verder …

RCM is een methodiek. In 1978 begonnen. 13 jaar later doorontwikkeld tot RCM2 en 13 jaar daarna doorontwikkeld tot Dynamic RCM.

Dynamic RCM is nog steeds RCM, maar dan gericht op een continu verbeterend productieproces met alle dynamische invloeden die je maar kunt bedeken. Het is een structuur die gebruikers helpt onderhoudsconcepten op een juiste manier te maken en te optimaliseren. De methodiek is gericht op een procesmatige aanpak en gericht op het steeds beter laten functioneren. RCM begint dan ook in een FMEA met het maken van een lijst met functies. Door de methodiek te volgen, ontstaat er een goede lijst met functies. De volgende stap is functionele storingen. Dat zijn toestanden die niet aan de functies voldoen. Deze hebben weer storingsvormen met storingseffecten. Een goede FMEA maken is niet domweg vragen beantwoorden, maar een weloverwogen verdedigbare checklijst aflopen. De training leert deelnemers de checklist te begrijpen en de terminologie juist toe te passen en de juiste dingen in de juiste volgorde juist te doen. Vooral dat voorkomt al die valkuilen die het tijdrovend en kostbaar maken.

De informatie uit de FMEA wordt daarna door een beslissingsstrategie gehaald waar de juiste criteria toegepast worden om onderhoudstaken met intervallen te formuleren. Dan is het onderhoudsconcept klaar om genest te worden tot een onderhoudsplan dat in een CMMS gezet en uitgevoerd kan worden.

 

Productieprocessen moeten functioneren en rendementen moeten steeds beter onder controle komen. Elke factor die het rendement negatief kan beïnvloeden is ongewenst. Daarom is “goed functioneren” het hoogste goed. Dynamic RCM zorgt dat functies blijven functioneren. Anders gezegd: Dynamic Reliability-centred Maintenance maakt onderhoudsconcepten om goed functioneren te garanderen.

Dynamic RCM

Het rapport van Matteson, Nowlan en Heap.

Dynamic RCM is de laatste RCM-versie die volledig pasgemaakt is op dynamische productieomgevingen.

Dynamic RCM werkt grondig waar vereist en snel waar mogelijk.

Dynamic RCM gaat grondiger en sneller te werk dan RCM of RCM2. Voortschrijdende inzichten in de afgelopen decennia hebben de SAE JA1011 en JA1012 vervolmaakt. Als storingsgevolgen laag zijn, is minder onderhoudsenergie nodig.  Oorzaken van procesverstoringen komen uit alle hoeken, waardoor assetmanagement tekort schiet. Dynamic RCM zorgt dat onderhoud van mensen, middelen, methodes en machines Elke Dag Beter wordt.

De methodiek is zeer gericht op pro-actief onderhoud, mits dit verdedigbaar is. Een van de belangrijkere onderdelen zijn potentiële storingen. Deze beschrijven symptomen die aantonen dat storingen in ontwikkeling zijn. In de industrie sneeuwt deze informatie nogal eens onder, terwijl deze er juist voor kan zorgen dat storingen worden voorkomen. Tevens zorgen potentiële storingen ervoor dat de organisatie de status van de installatie veel beter kan volgen. Stabiel produceren zonder verrassingen is alleen op deze manier echt te realiseren.

De dynamiek in productieprocessen geeft de kans om de informatie te verzamelen om rendementen beter onder controle te houden.

In de training leren de deelnemers hoe ze de oploskennis in de organisatie effectief kunnen gaan gebruiken.

 

Je kunt alleen vermenigvuldigen door te delen. Wat wil je met ons delen?

Name:*
E-mail:
Subject:
Message: