Productieprocessen zijn enorm dynamisch. Verschillende ploegenroosters zorgen dat verschillende mensen processen bedienen. Batchgroottes, grondstoffen en kwaliteit standaarden veranderen per recept. Het storingsgedrag verandert steeds mee. Zelfs het weer kan invloed hebben op het storingsgedrag, evenals vakantieperioden dat er meer inleenkrachten rondlopen. Als onderhoudsplannen alleen gericht zijn op assets en kostenplaatsen, dan is de kans groot dat die bedrijven ongeplande ongewilde stilstanden en kosten krijgen. Simpelweg omdat hun onderhoudsplannen niet het actuele storingsgedrag afdekken. Goede onderhoudsplannen dekken wel het actuele storingsgedrag af. Goed onderhoud is gericht op ALLE factoren die rendementen beïnvloeden. En dat is meer dan assets.

MPE indicator

MPE indicator

Professionele onderhoudsplannen zijn gebouwd op een FMEA die het actuele storingsgedrag heeft beschreven. Welke storingen vinden hoe vaak plaats. Als die FMEA niet compleet is, is het onderhoudsplan ook niet compleet. Dat verschil is te monitoren middels de MPE (Maintenance Program Effectiveness). Als de trendmetingen aangeven dat de MPE zakt, moeten onderhoudsplannen geupdate worden om toch de vereiste OEE te blijven halen.

In DORA software zijn al deze mechanismen aan elkaar gekoppeld. Bestaande onderhoudsplannen van leveranciers en bestaande plannen uit een CMMS, worden in DORA geoptimaliseerd tot een veel beter onderhoudsplan. Hiervoor wordt het actuele storingsgedrag gekoppeld aan de onderhoudsplannen. Middels pareto’s is in een oogopslag te zien waar manuren in gestoken moeten worden om productieprocessen effectief te houden.

Duurzaam omgaan met informatie die wel bij de mensen en niet in een CMMS opgeslagen is. Die slag maakt DORA software wel. In DORA zitten 5 PDCA cirkels ingebouwd waardoor ieder bedrijf alleen nog maar kan verbeteren.

Wat kost DORA dan? Onze klanten zeggen dat enkele storingen per jaar al meer kosten dan het abonnement op DORA. Dus dat zit goed.

Zullen we bij u op locatie eens laten zien wat u met DORA kunt bereiken?

Bel 0184 600988 of gebruik onderstaand formulier.

*