Onderhoudsconcepten ontwikkelen met 3 methodieken RCM + ODM + QM, continu verbeteren en gebruik van software.

Productieprocessen zijn dynamische omgevingen waar Mensen + Middelen + Methoden + Materialen + Machines (5M’s) samenwerken om rendementen te realiseren. Met een professioneel onderhoudsplan heb je invloed op die 5M’s. Professionele onderhoudsplannen moeten gebaseerd zijn op het storingsgedrag van de bedrijfsmiddelen en processen. Het storingsgedrag wordt vastgelegd in een FMEA of FMECA. Met deze FME(C)A wordt een beslissingsstructuur doorlopen om het onderhoudsconcept samen te stellen. Dat is een concept en nog niet klaar. Onderhoudsconcepten worden genest tot onderhoudsplannen.

Als je anders gaat onderhouden, zal het storingsgedrag veranderen. Elk professioneel onderhoudsplan voorziet daarin en zorgt dat een dynamische omgeving ook een up-to-date dynamisch onderhoudsplan heeft. Een statisch onderhoudsplan wijkt al snel af van het actuele storingsgedrag, waardoor ongewilde en ongeplande stilstanden en hoge kosten het gevolg zijn. De effectiviteit van een onderhoudsplan wordt gemeten in MPE (Maintenance Program Effectiveness) en geeft het % aan hoe goed het onderhoudsplan het actuele storingsgedrag onder controle heeft. De MPE meting is een van de meest belangrijke KPI’s als het gaat over onderhoudsconcepten en onderhoudsplannen.

MPE indicator

MPE indicator

In de Level 1 training wordt uitvoerig stilgestaan bij de internationale RCM standaarden. Zij dicteren de kwaliteit van methodieken als:

 • Quick Maintenance (QM)
 • Object Driven Maintenance (ODM)
 • Reliability-centred Maintenance (RCM)

Qm is geschikt voor laag kritische processen, ODM voor midden kritische en RCM voor hoog-kritische processen. QM is razend snel en dus ook oppervlakkig, RCM grondig en verdedigbaar. En ODM zit er tussenin. Alle 3 methodieken zijn gebaseerd op de internationale RCM standaard.

Inhoud van de 3 daagse training:

Dag 1
 • kennismaking
 • verleden – heden – toekomst van onderhoudsconcepten
 • huidige situatie in de industrie
 • FMEA vs FMECA
 • Kritikaliteit meten met behulp van RPN (Risk Priority Numbering)
 • Ontwikkeling van RCM van 1960 – nu
 • Internationale RCM standaarden SAE JA1011 en JA1012
 • Onderhouds- en RCM Terminologie
 • Waarneembare en verborgen storingen
 • Opzetten van stap 1: Operational Context en functies
 • Case studies
Dag 2
 • korte herhaling 1e dag
 • stap 2: functionele storingen
 • stap 3: storingsvormen
 • stap 4: storingseffecten
 • afronden FMEA, uit te voeren controles, evaluatie
 • checks, tips en tricks
 • case studies

Dag 3

 • korte herhaling 2e dag
 • stap 5: storingsgevolgen
 • stap 6: pro-actieve taken: inspectie, vervanging, revisie, combinatie van taken met taakintervalberekeningen
 • stap 7: terugvaltaken: testen, herontwerp, correctief met taakintervalberekeningen
 • Definitief onderhoudsconcept
 • Nesten van onderhoudsconcepten tot onderhoudsplannen
 • Continu verbeteren van onderhoudsplannen
 • Gebruik van RCM software
 • Case studies in DORA software inclusief gratis DORA 4 inlogaccounts voor 30 dagen.

 

Kosten € 1.800 per deelnemer.
Plaats: Groot-Ammers
Inclusief Level 1 certificering
Inclusief 30 dagen gratis gebruik van DORA software (www.dorasoftware.com)

 

Meld je aan:

*