Wat is een FME(C)A?

De term FME(C)A is een afkorting FMEA en FMECA. De Failure Mode Effect (C=Criticality) Analysis. Het is een analyse techniek om in een matrixomgeving een overzicht te maken van Failure Modes en Failure Effects. Een FME(C)A op zichzelf, levert geen onderhoudsconcept op. De FME(C)A is de analyse die gebruikt wordt om samen met een beslissingsstrategie tot een onderhoudsconcept te komen.

FME(C)A’s kunnen heel goed in Excel gemaakt worden. De kwaliteit komt tot uiting hoe failure modes en effecten zijn beschreven. Op dat vlak is er veel wildgroei, dat leidt tot slechte onderhoudsconcepten. Om onderhoudsconcepten te maken voor hoog kritische processen, moet je de beslissingstrategie niet in Excel doen. Dat geeft teveel vrijheid en kost kwaliteit. Om een FME(C)A door een beslissingstrategie te halen, is kennis nodig van de methodiek. Verantwoordelijke proceseigenaren zorgen dat mensen hier in zijn gecertificeerd om wildgroei en kwaliteitsafbreuk te voorkomen en het geheel verdedigbaar en verbeterbaar te maken.

Boeing heeft tijdens en na de 2e wereldoorlog veel studies gedaan om FMEA’s en FMECA’s te optimaliseren. In die tijd werden vooral veel Object FMEA’s toegepast. Tijdens het grote onderzoek naar de achterliggende mechanismen van onderhoud tussen 1960 en 1978, is duidelijk gekozen voor Process FMEA’s om onderhoudsconcepten te maken voor kritische processen. Er is opzettelijk niet voor een FMECA gekozen omdat deze leidt tot een lagere kwaliteit dan een FMEA.

De term Failure Mode kent veel wildgroei. Failure Mode ofwel storingsvorm is een storing inclusief de root cause. Sommigen spreken ook wel over de storing inclusief het faalmechanisme. Het woord storing (Failure) is een verzamelterm en is als zodanig niet generiek bruikbaar in een FME(C)A. Om een goede FME(C)A te maken, moet de volgende termen heel duidelijk los van elkaar gezien worden en op de juiste plaatsen in het verband van de FME(C)A worden beschreven. De interactie tussen deze termen is immers de verdedigbaarheid van een onderhoudsconcept en daarmee van onderhoudsplannen.

De term Failure kent een aantal soortgelijke definities:

 • Failure
 • Failure Mode
 • Failure Effect
 • Potential Failure
 • Functional Failure
 • Multiple Failure
 • Hidden Failure
 • Failure Consequence
 • Failure Pattern
 • Failure Mechanism

In 1978 heeft men deze terminologie al onderkent. Deze is vastgelegd in een wereldstandaard SAE JA1011. Deze standaard heeft enorm bijgedragen bij het begrijpen hoe allerlei mechanismen invloed hebben op de ontwikkeling van onderhoudsconcepten en onderhoudsplannen. We zien dat vele grote partijen hier losjes mee omgaan met negatieve impact op gevolgen voor veiligheid, milieu en kosten. Marktwerking door commerciële partijen, werkt negatief op kwaliteit van onderhoudsplannen. Standaardisatie van terminologie helpt de kwaliteit te borgen.

De C van Criticality helpt bij het categoriseren van onderdelen in de FMECA. Als dat categoriseren direct invloed heeft op wat wel en niet geanalyseerd moet worden, levert een FMECA per definitie een incomplete FMECA op.

Om kritikaliteit te bepalen wordt o.a. RPN gebruikt. (Risk Priority Numbering). Bij de ontwikkeling van onderhoudsconcepten en -plannen, wordt RPN o.a. gebruikt om de kritikaliteit te bepalen van:

 • bedrijfsmiddelen
 • bedrijfsprocessen
 • functies
 • storingen
 • storingsvormen
 • storingseffecten
 • storingsgevolgen
 • gemelden storingen
 • opgeloste storingen

Een voorbeeld van een RPN matrix zou kunnen zijn:

Weegfactoren
Categorie Veiligheid mens Milieu Ongeplande stilstand Reputatie
1 Geen effect Geen effect Geen effect Geen effect
2 Blauwe plek < 10 minuten Nieuwsbrief intern
3 Schaafwond Laag effect Plaatselijke krantje
4 Kleine snijwond 10-60 minuten
5 Kneuzing
6 Breuk Gemiddeld effect 1-2 uur Regionale krant
7 Meerdere breuken
8 2-4 uur
9 Amputatie Groot effect Nationaal nieuws
10 4-8 uur
11
12 Dood enkele dagen Internationaal nieuws
13
14 weken
15 Meerdere doden Catastrofaal Onacceptabel Faillissement

Er zijn op internet honderden soorten RPN te vinden.

Als men dan per storing deze getallen met elkaar vermenigvuldigd, komt er een Total RPN waarde uit. Soms zijn de totale waarden in kleuren uitgedrukt. Deze eindwaarde kan worden gebruikt om bepaalde acties uit te voeren.

Het hart van iedere FMEA, FMECA is de Failure Mode. Ongeacht of de FME(C)A een Design FME(C)A, Object FME(C)A of een Process FME(C)A is.

De Failure Mode of storingsvorm beschrijft de oorzaak van de storing inclusief de achterliggende reden.

Een voorbeeld van een storing is: Lager faalt.
Voorbeelden van storingsvormen zijn:

 • Lager faalt door normale vermoeiing.
 • Lager faalt door een uitlijnfout.
 • Lager faalt door vervuiling.
 • Lager faalt door montagefout.

Voor de storing “Lager faalt” is het lastig om met 1 onderhoudstaak de gevolgen te voorkomen of te minimaliseren. “Lager faalt” is een verzamelterm van storingsvormen.

Voor de vermelde storingsvormen is wel degelijk een onderhoudstaak te bedenken. Iedere goede FME(C)A beschrijft dus storingsvormen en geeft een een zo volledig mogelijk overzicht van al die Failure Modes die van toepassing zijn op het bedrijfsmiddel of bedrijfsproces dat is geanalyseerd. Hiermee komt direct het gebruik van bibliotheken aan de orde. Het is zeker handig dat men even snel wat kan selecteren. Maar helpt dat bij de volledigheid? Over het algemeen zien we dat de kwaliteit afneemt met het gebruik van bibliotheken. De keuze is aan de gebruiker.

De Design – Object – Process FME(C)A  gebruiken verschillende routes om tot storingsvormen te komen. De Process FMEA waarvan de werkwijze in detail is beschreven in de wereldstandaard SAE JA1011 en SAE JA1012, leveren met afstand de allerbeste kwaliteit op van de lijst met storingsvormen. Deze aanpak zorgt niet voor niets voor verdedigbare onderhoudsconcepten.

Een goed Failure Effect (storingseffect) beschrijft de effecten van de storingsvorm. Dus niet één effect, maar effecten. Die effecten gaan over verschillende onderwerpen:

 • Welke combinatie van bewijs beschrijft dat deze unieke storingsvorm is opgetreden?
 • Welke impact heeft deze storingsvorm op veiligheid, gezondheid, milieu?
 • Welke economische effecten heeft deze storingsvorm?
 • Welke impact heeft deze storingsvorm op operationele activiteiten?
 • Wat is nodig om de storingsvorm op te lossen?

Dat zijn dus 5 W’s.

Naslagwerken: SAE JA1011 en JA1012, trainingsmateriaal Dynamic RCM

Interesse in de training onderhoudsconcepten? Mail naar support@ercbv.eu